Σύγκληση της Επιτρ. Διαβούλευσης στο Δήμο Σαρωνικού ενόψει του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ανατ. Αττικής

Την Επιτροπή Διαβούλευσης, με θέμα «Προτάσεις ενόψει του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ανατολικής Αττικής», συγκαλεί ο Δήμαρχος Σαρωνικού κ. Γιώργος Σωφρόνης την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 και ώρα 17:00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Αθηνών και Ρήγα Φερραίου, Καλύβια). 

Σκοπός της Επιτροπής Διαβούλευσης είναι η ανάδειξη των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, αναγκών και διεκδικήσεων του Δήμου Σαρωνικού, προκειμένου να διατυπωθούν στο πλαίσιο του Συνεδρίου, που προγραμματίζεται να διοργανωθεί εντός του τρέχοντος μήνα.

Βάση της διαβούλευσης θα είναι το σχετικό υπόμνημα που έχει καταθέσει ο Δήμος Σαρωνικού στην Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, καταγράφοντας τους αναπτυξιακούς στόχους του Δήμου σε μια σειρά από τομείς, όπως χωροταξικά, οικιστικά και πολεοδομικά θέματα, έργα υποδομής και περιβάλλον, τουρισμός, υγεία, πολιτισμός, επιχειρηματικότητα και αστυνόμευση.