Συνεδριάζει την Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παιανίας

Συνεδριάζει την Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παιανίας με 27 εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη, θέματα.Τα 6 από τα 27 θέματα αφορούν εγκρίσεις δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Α΄Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Γλυκών Νερών, ένα θέμα αφορά την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου, ύψους 40.039 € και από τα υπόλοιπα, “ξεχωρίζουν” οι διαγραφές λογαριασμών ύδρευσης “λόγω αφανούς διαρροής ” ζήτημα ιδιαίτερα προσφιλές στη δημοτική αρχή δεδομένου ότι “σφυρηλατεί” τη σχέση της με τους πολίτες! 

dimotiko_symv_paianias_780x500-2759635

Τέλος, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ακριβής διευκρίνηση των προθέσεων της δημοτικής αρχής αναφορικά με τη βούληση της “να διερευνηθεί η κτήση γης για τη δημιουργία κοινωφελών σκοπών στη Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών.”

Της συνεδρίασης (θα γίνει στο πρώην 1ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας-πλατεία Ζωοδ. Πηγής) θα προεδρεύσει η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στουραϊτη Αγγελική.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης

1. Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ. συνεδριάσεων 11/20-6-2017, 12/27-6-2017, 13/5¬7-2017, 14/18-7-2017, 15/20-7-2017.

2. Λήψη απόφασης που αφορά στην έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 .

3. Σύσταση δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα με την 778/2017 τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

4. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Παιανίας για υπογραφή επιταγών κίνησης λογαριασμού Δήμου στην Εθνική Τράπεζα αριθμ. λογ/σμού 161/540032-51, 161/540033-35, 161/540019-82 και ALPHA BANK αριθμ. λογ/σμού 267.00.2002000144.

5. Αποδοχή ποσού 180.221,83 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου, του δημοτικού παιδικού σταθμού Παιανίας και του Α’δημοτικού παιδικού σταθμού Γλ. Νερών. Κατανομή του ποσού και διάθεση πίστωσης, ποσού 144.747,11 ευρώ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Δήμου, ποσού 18.494,13 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Παιανίας και ποσού 16.980,59 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Α’ δημοτικού παιδικού σταθμού Γλ. Νερών. (3η κατανομή έτους 2017)

6. Αποδοχή ποσού 173.288,15 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου, του δημοτικού παιδικού σταθμού Παιανίας και του Α’ δημοτικού παιδικού σταθμού Γλ. Νερών. Κατανομή του ποσού και διάθεση πίστωσης, ποσού 139.178,25 ευρώ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Δήμου, ποσού 17.782,60 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Παιανίας και ποσού 16.327,30 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Α’ δημοτικού παιδικού σταθμού Γλ. Νερών. (4η κατανομή έτους 2017)

7. Αποδοχή ποσού 173.288,15 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου, του δημοτικού παιδικού σταθμού Παιανίας και του Α’δημοτικού παιδικού σταθμού Γλ. Νερών. Κατανομή του ποσού και διάθεση πίστωσης, ποσού 139.178,25 ευρώ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Δήμου, ποσού 17.782,60 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Παιανίας και ποσού 16.327,30 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Α’ δημοτικού παιδικού σταθμού Γλ. Νερών. (5η κατανομή έτους 2017)

8. Αποδοχή ποσού 173.288,15 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου, του δημοτικού παιδικού σταθμού Παιανίας και του Α’ δημοτικού παιδικού σταθμού Γλ. Νερών. Κατανομή του ποσού και διάθεση πίστωσης, ποσού 139.178,25 ευρώ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Δήμου, ποσού 17.782,60 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Παιανίας και ποσού 16.327,30 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Α’ δημοτικού παιδικού σταθμού Γλ. Νερών. (6η κατανομή έτους 2017)

9. Αποδοχή ποσού 173.288,15 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου, του δημοτικού παιδικού σταθμού Παιανίας και του Α’δημοτικού παιδικού σταθμού Γλ. Νερών. Κατανομή του ποσού και διάθεση πίστωσης, ποσού 139.178,25 ευρώ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Δήμου, ποσού 17.782,60 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Παιανίας και ποσού 16.327,30 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Α’ δημοτικού παιδικού σταθμού Γλ. Νερών. (7η κατανομή έτους 2017)

10. Αποδοχή ποσού 173.288,15 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου, του δημοτικού παιδικού σταθμού Παιανίας και του Α’δημοτικού παιδικού σταθμού Γλ. Νερών. Κατανομή του ποσού και διάθεση πίστωσης, ποσού 139.178,25 ευρώ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Δήμου, ποσού 17.782,60 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Παιανίας και ποσού 16.327,30 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Α’ δημοτικού παιδικού σταθμού Γλ. Νερών. (8η κατανομή έτους 2017)

11. Αποδοχή και κατανομή ποσού 40.039,85 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2017 (Γ’ κατανομή)

12. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής Υπηρεσιών

13. Λήψη απόφασης επί αιτήματος των Α. Σ. & Ε περί μετατροπής της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με τη απόδοση ενός άρτιου οικοπέδου στην Τράπεζα γης του Δήμου.

14. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Α. Π. περί μετατροπής της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με τη απόδοση ενός άρτιου οικοπέδου στην Τράπεζα γης του Δήμου.

15. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Α. Σ. περί μετατροπής της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με τη απόδοση ενός άρτιου οικοπέδου στην Τράπεζα γης του Δήμου.

16. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

17. Έγκριση υποκατάστασης μέλους μελετητικής ομάδας της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την ανάδειξη ζώνης περιπάτου και αναψυχής με σύνδεση των 4 λόφων»

18. Λήψη απόφασης για διαγραφές από Βεβαιωτικούς Καταλόγους

19. Λήψη απόφασης για διαγραφές από Βεβαιωτικούς Καταλόγους

20. Λήψη απόφασης για διαγραφές λόγω αφανούς διαρροής από Βεβαιωτικούς Καταλόγους.

21. Έγκριση παροχών ύδρευσης.

22. Έγκριση παροχής ύδρευσης (Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου).

23. Οικονομική ενίσχυση δημοτών από τον Κ.Α. 00 – 6733.001 με τίτλο «Δαπάνες για κοινωνική πρόνοια»

24. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της με αριμό 11/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την αρίθμηση της Λεωφόρου Λαυρίου στη Δημοτική Ενότητα Παιανίας του Δήμου Παιανίας.

25. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της με αριθμό 12/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επί αιτήματος Λουκά Έλληνα για τροποποίηση της θέσης του χώρου Αστικού Πρασίνου.

26. Λήψη απόφασης σχετικά με την διερεύνηση κτήσης γης για τη δημιουργία κοινωφελών σκοπών στην Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών.

27. Λήψη απόφασης σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου μας σε τοπικό δίκτυο που αφορά στην ισότητα των Φύλων.