Πολιτικός προϊστάμενος της Πολεοδομίας Παλλήνης, ο αντιδήμαρχος κ. Κ. Μπάκας

Κώστας Μπάκας

Με έγγραφη απόφαση του Δημάρχου Παλλήνης κ. Αθαν. Ζούτσου ορίζεται ως πολιτικός προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Παλλήνης, ο αντιδήμαρχος κ. Κώστας Μπάκας, αρμόδιος επί θεμάτων Σχεδίου Πόλης. Ο κ. Κ. Μπάκας είναι Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π, Φυσικός-Περιβαλλοντολόγος.