Παρατάθηκε μέχρι 28 Φεβρ. η ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής, περιοχών, Καραούζι, Παπαχωράφι, Μάριζα & Ν.Παλλήνη

Παρατάθηκε η προθεσμία της 1ης ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων και κτηματολογικών διαγραμμάτων της μελέτης: Πράξη εφαρμογής περιοχών «Π.Ε.Ι-Καραούζι, Π.Ε8- Παπαχωράφι, Π.Ε.9-Μάριζα & Π.Ε.13-Νέα Παλλήνη» μέχρι και την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017. 

Η παράταση δόθηκε εξ αιτίας της μεγάλης έκτασης που εντάσσεται στο Σχέδιο Πόλης -ανέρχεται, περίπου στα 3.500 στρέμματα– του ενδιαφέροντος και της μεγάλης προσέλευσης των ιδιοκτητών των ακίνητων.

Η προθεσμία της ανάρτησης ξεκίνησε τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 και έληξε τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2017.

Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 15 Φεβρουαρίου 2017.