Νέος πεζόδρομος κατά μήκος της παραλιακής οδού Νέων Παλατίων – Μαρκοπούλου Ωρωπού

Παραλιακή οδός Νέων Παλατίων - Μαρκοπούλου

Την κατασκευή πεζοδρόμου κατά μήκος της παραλιακής οδού Νέων Παλατίων – Μαρκοπούλου στον Δήμο Ωρωπού, εξασφάλισαν, με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Ωρωπού, Θωμάς Ρούσσης.

Το έργο, προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την ασφάλεια των πολιτών καθώς στο χώρο που θα δημιουργηθεί ο νέος πεζόδρομος, σε άλλες θέσεις υπάρχουν ήδη πεζοδρόμια μικρότερου πλάτους, τα οποία επεκτείνονται, ενώ σε άλλες υπάρχει μόνο ασφαλτικός τάπητας.

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση και η βελτίωση της λειτουργικότητας της περιοχής παρέμβασης, με την κατασκευή πεζοδρόμου κατά μήκος της παραλιακής οδού Νέων Παλατίων – Μαρκοπούλου, συνολικού μήκους περίπου 2.100 μέτρων.

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

• αποξήλωση των υφιστάμενων κατασκευών και ιστών οδοφωτισμού και πινακίδων,
• κατασκευή νέων κρασπεδορείθρων,
• εργασίες πριν την κατασκευή του νέου δαπέδου (κατασκευή φρεατίων ύδρευσης, υδροσυλλογής και αγωγών εκροής, τοποθέτηση αγωγών ηλεκτροδότησης φωτιστικών και βάσεων ιστών ηλεκτροφωτισμού),
• προετοιμασία επιφάνειας πεζοδρόμου για την κατασκευή του νέου δαπέδου,
• κατασκευή σταμπωτού δαπέδου,
• τοποθέτηση ιστών οδοφωτισμού, σήμανσης και καθιστικών (παγκάκια),
• φυτεύσεις δέντρων.