Με καθυστέρηση 6 χρόνων το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης ψήφισε κατά πλειοψηφία τον Ισολογισμό του 2012!

Ζήτημα μείζονος πολιτικής και ηθικής σημασίας το οποίο ως ένα βαθμό αναδεικνύει το διαχρονικά ιδιότυπο τρόπο λειτουργίας του Δήμου Παλλήνης, ανέδειξε η πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση του Ισολογισμού του οικονομικού έτους 2012!Ειδικότερα: έξη χρόνια μετά το 2012, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να εισάγει στο Δ.Σ. τα οικονομικά στοιχεία “δούναι και λαβείν” που “καταγράφηκαν” κατά το έτος εκείνο, δίχως να ζητήσει έστω μια συγνώμη από τους Δημότες για την αδυναμία της να προστατέψει την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Παλλήνης.  

 

Ο Ισολογισμός ψηφίστηκε από την πλειοψηφία και καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση η οποία, όχι μόνο επέκρινε προσωπικά το Δήμαρχο Παλλήνης για τον τρόπο που χειρίστηκε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, σε αρκετές περιπτώσεις κατέφυγε  και σε υπαινιγμούς δημιουργώντας ένα γκρίζο τοπίο, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, δεν κολακεύει το κύρος του Δήμου Παλλήνης ως θεσμική οντότητα.

Σε ιδιαίτερη δύσκολη θέση ήρθε και η ορκωτή λογίστρια, η οποία, στην προσπάθεια της να “προστατεύσει” την υπογραφή της επί του Ισολογισμού 2012 έφτασε στο σημείο να αποδώσει τα αίτια της μεγάλης καθυστέρησης στην πυρκαγιά του Δημαρχείου Γέρακα, η οποία, ως γνωστό, συνέβη τρία χρόνια αργότερα, στις 19 Δεκεμβρίου 2015! 

Για τη συνεδρίαση και τα όσα την χαρακτήρισαν, εξέδωσε δελτίο τύπου ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, κ. Παναγιώτης Μερτύρης. 

Οι επισημάνσεις του παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και συντηρούν το “γκρίζο κλίμα” που διαμορφώθηκε στην συγκεκριμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ανακοίνωση του κ. Παναγιώτη Μερτύρη

Σε δύο ξεχωριστές (τύποις) συνεδριάσεις, κλήθηκαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι να συμμετέχουν την Τρίτη 15/5/18.

Στην μεν  πρώτη, με αποκλειστικό θέμα την έγκριση Ισολογισμού και Λογαριασμού Διαχείρισης (Απολογισμού) της 31ης Δεκεμβρίου του 2012!

Στη δε δεύτερη, να αποφασίσουν ( μάλλον να «ξεπετάξουν») επί 31 θεμάτων!

Οι σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης έθεσαν θέμα νομιμότητας για τον καθορισμό  δύο συνεδριάσεων στην ίδια ημέρα,  αφού σύμφωνα με τον κανονισμό,  η συνεδρίαση που αφορά Ισολογισμό πρέπει να συζητείται μοναδικά, διότι απαιτείται εκτεταμένη διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Απολογισμού Διαχείρισης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η ορκωτός λογιστής  που άσκησε τον έλεγχο επί των λογιστικών στοιχείων της συγκεκριμένης χρονιάς κ. Λυκαρδοπούλου.

Η τελευταία υπό το βάρος των πιεστικών ερωτήσεων τόσο των κ. Μερτύρη και Χαλκίδη, όσο και των υπολοίπων συμβούλων της Αντιπολίτευσης παραδέχθηκε σαφή δυσλειτουργία στις υπηρεσίες του Δήμου μας.

Αναλυτικότερα μίλησε για ελλιπή στελέχωση, έλλειψη εμπειρίας των υπαλλήλων της οικονομικής υπηρεσίας, διοικητικές διαρθρωτικές  και δομικές αδυναμίες  με αποτέλεσμα την κακή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών του Οργανισμού.(Δήμου).

Χαρακτηριστικά η κ. Λυκαρδοπούλου τόνισε πως και μόνο το γεγονός να συζητείται ο Ισολογισμός του 2012 το 2018, αποτελεί απόδειξη προβληματικής κατάστασης. Βέβαια, η προγενέστερη αναφορά της στην πυρκαγιά του δημαρχείου  ως αίτιο για την καθυστέρηση σύνταξης του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ του 2012 εξέπληξε τους πάντες, γιατί το γεγονός αυτό συνέβη στις 19-12 του 2015.

Προφανώς  ειπώθηκε στα πλαίσια μιας προσπάθειας  εκ μέρους της, να μειωθεί ο αρνητικός απόηχος των παρατυπιών της διοίκησης.

Στην ερώτηση μας προς την ορκωτό λογιστή αν έχει  πίστη για την αλήθεια των στοιχείων τα οποία ήλεγξε, απάντησε πως έχει υπεύθυνες βεβαιώσεις από τον Δήμαρχο. Όμως αυτή η απάντηση ξεφεύγει του ορίου σοβαρότητας διότι όσοι σχετικοί με την λογιστική, γνωρίζουν πως αυτές οι διαβεβαιώσεις  του «καλώς έχειν», παρέχονται από τον προϊστάμενο λογιστή του Οργανισμού και τον Διευθυντή των οικονομικών υπηρεσιών.

Η επιμονή μας περί της σωστής εγγραφής των στοιχείων, έφερε σε δύσκολη θέση την ορκωτό, ιδιαίτερα όταν τονίσθηκε από τον κ. Χαλκίδη πως 110 διπλότυπα εισπράξεων που αφορούν στην χρήση του 2012 δεν εμφαίνονται στο πόρισμα της. (Τα 110 διπλότυπα είναι μέρος των 385 αλλοιωμένων παραστατικών στοιχείων της περιόδου 2008-2013.Υπόθεση για την οποία είναι υπόδικη υπάλληλος του Δήμου).

Σε πολιτικό επίπεδο αλγεινή εντύπωση δημιούργησαν τόσο η στάση του Γ. Γραμματέα, όσο και του Δήμαρχου, να αποποιηθούν τυχόν ευθύνες τους, υποβαθμίζοντας  τις  σε επίπεδο οικονομικών υπηρεσιών.

Όσον αφορά την δεύτερη συνεδρίαση, προκειμένου να διευκολύνουμε στην απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών επιτροπών εγκρίναμε τα σχετικά με αυτές θέματα.