Καταψήφισε τον Προϋπολογισμό 2019 του Δήμου Παιανίας, η “Λαϊκή Συσπείρωση”

Καταψήφισε και τους δύο προϋπολογισμούς που κατατέθηκαν στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παιανίας, ο δημοτικός σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης”, κ. Κώστας Φιλιούσης με το σκεπτικό ότι “και το σχέδιο του προϋπολογισμού της εναπομένουσας διοίκησης του δήμου και το φερόμενο ως σχέδιο από τους φευγάτους δημοτικούς συμβούλους από τη διοίκηση του Δήμου είναι απολύτως όμοια.”
“Δεν διαφέρουν σε τίποτα”, είπε ο κ. Κ. Φιλιούσης, “άλλωστε -κατέληξε- οι ονομαστικές μειώσεις που πρότεινε ο κύριος Βαγιωνάκης σε κάποιους κωδικούς δεν αλλάζουν τον προϋπολογισμό που εισηγήθηκε η διοίκηση του Δήμου.”

Ακολουθεί το σύνολο της παρέμβασης του στην συνεδρίαση συζήτησης του Προϋπολογισμού

Κώστας Φιλιούσης

“Όλοι εδώ μέσα γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι κωδικοί του προϋπολογισμού είναι μόνο για τα χαρτιά και καμιά επίδραση δεν έχουν στην λειτουργία του Δήμου.
Έχουμε ένα σχέδιο προϋπολογισμού με έσοδα και έξοδα 73.152.434 € ενώ ο κύκλος εργασιών του Δήμου Παιανίας μόλις ξεπερνάει τα 11.000.000 €.
Άλλωστε και ο κύριος Βαγιωνάκης όταν ήταν μέλος της διοίκησης του Δήμου ψήφισε προϋπολογισμό που σε κωδικό με περιγραφή “αυτοματοποίηση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Παιανίας” ήταν καταχωρημένο το φαραωνικό ποσό 15.000.000€.

Σήμερα, προτείνει τη μείωση κάποιων κωδικών που έχουν, κυρίως, ονομαστική τιμή 24.800 € σε 1.000€ ενώ γνωρίζει ότι αν ενεργοποιηθεί κάποιος από τους συγκεκριμένους κωδικούς γίνεται αναμόρφωση για την υλοποίηση της περιγραφής του κωδικού. Πράγμα σύνηθες.

Ως αιτιολογία για την μείωση αυτών των κωδικών δήλωσε ότι βρίσκονται στα όρια της απ’ απευθείας ανάθεσης. Ξεχνάει όμως ο κύριος Βαγιωνάκης και οι πέριξ αυτού αλλά και όλοι οι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι πλην εμού πόσες απ ευθείας αναθέσεις έχουν ψηφίσει.
Πρέπει να αναφέρω ότι τον τελευταίο καιρό και ο κύριος Μάδης δεν ψηφίζει τις απ ευθείας αναθέσεις.

Επανειλημμένα έχω κάνει προτάσεις πως οι προμήθειες του δήμου πρέπει να γίνονται με ανοικτούς διαγωνισμούς. Όμως, η σημερινή και η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου έκαναν πως δεν άκουγαν.

Η ουσία του προϋπολογισμού βρίσκεται στην προέλευση των εσόδων και το μεγαλύτερο μέρος, πάνω από το 70% προέρχεται από το χαράτσωμα των δημοτών.

Γεγονός που αφήνει αδιάφορες τις άλλες δημοτικές παρατάξεις. Και εκτός από τη ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ κανείς άλλος δεν διεκδικεί τους παρακρατημένους θεσμοθετημένους πόρους που ανήκουν στην τοπική διοίκηση, από όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Και αυτοί οι πόροι προ ετών έχουν ξεπεράσει τα 22.δις.

Είναι φανερό ότι καταψηφίζω και τις δυο εκδοχές του προϋπολογισμού.

Αυτό που ψηφίστηκε δεν είναι προϋπολογισμός γιατί έπρεπε να ξέρουν όσοι τον ψήφισαν ότι οι προϋπολογισμοί των δήμων είναι ισοσκελισμένοι.

Ψήφισαν τις μειώσεις κάποιων κωδικών των εξόδων αλλά δεν ψήφισαν ισόποση αύξηση άλλων κωδικών από τα έξοδα ή την μείωση κάποιων κωδικών από τα έσοδα. Συνεπώς στην συγκεκριμένη συνεδρίαση δεν ψηφίστηκε προϋπολογισμός.”