Καλύπτονται ακόμη είκοσι θέσεις νηπίων στους βρεφονηπακούς σταθμούς του Δήμου Παλλήνης

Είκοσι ακόμη θέσεις νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των Δημοτικών Ενοτήτων Ανθούσας και Παλλήνης, εγκρίθηκαν από το Νομικό πρόσωπο Προσχολικής αγωγής και Κοινωνικής μέριμνας του Δήμου Παλλήνης. Η κάλυψη των κενών θέσων έγινε μέσω μοριοδότησης και οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017. Ακολουθεί ο πίνακας με τα στοιχεία των γονέων.