Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη, η γεωλογική μελέτη της περιοχής πλησίον του Κοιμητηρίου Παλλήνης

Πολεοδομική Ενότητα Ασύρματος (ΠΕ 1)

Εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας της ευρύτερης περιοχής του Κοιμητηρίου Παλλήνης. 

 

Είχε προηγηθεί η έγκριση της από το Υπουργείο Υγείας. Η σύνταξη και έγκριση της συγκεκριμένης γεωλογικής μελέτης αποτελούσε προϋπόθεση για την πολεοδόμηση τμήματος της περιοχής Ασύρματος (ΠΕ1) σε απόσταση 50 μέτρων από το παρακείμενο Κοιμητήριο Παλλήνης. 

Άξια λόγου η επισήμανση ως προς το χρόνο έγκρισης της γεωλογικής μελέτης από την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια. Εστάλη από το Δήμο Παλλήνης τον Ιούλιο 2016 και εγκρίθηκε μόλις πριν λίγες εβδομάδες!