Αποφασίζεται στο Δ.Σ. του Δήμου Παλλήνης η 2η ανάρτηση των Πράξεων Εφαρμογής 4 Πολεοδομικών Ενοτήτων

Συνεδριάζει την Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017, ώρα 19:00 στο πρ. Δημαρχείο Παλλήνης (πλατ. Ελευθερίας) το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης για τη λήψη 19 αποφάσεων επί αντιστοίχων εισηγήσεων της δημοτικής αρχής. Στα υψηλού ενδιαφέροντος θέματα, οι αποφάσεις για την 2η ανάρτηση των Πράξεων Εφαρμογών των περιοχών, Καραούζι (Π.Ε.1), Παπαχωράφι (Π.Ε.8), Μάριζα (Π.Ε.9) και Νέα Παλλήνη (Π.13) και η συντήρηση οδών εντός και εκτός σχεδίου σε διάφορες πολεοδομικές ενότητες της δημοτικής ενότητας Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης.

 

Ακόμη: οι συντηρήσεις, αναβαθμίσεις και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Γέρακα» και η κατασκευή ανοιγόμενου στεγάστρου για ενεργειακή και αντιανεμική προστασία στο κολυμβητήριο Δ.Ε. Παλλήνης.»

Από τα υπόλοιπα θέματα, αξίζει της προσοχής των αιρετών και δημοτών η εισήγηση της δημοτικής αρχής “περί καθορισμού ωραρίου λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Χαρών.”

Είναι γνωστό ότι στις Παιδικές Χαρές το κύριο πρόβλημα δεν είναι οι ώρες λειτουργίας τους. Είναι ο βανδαλισμός, η μανία καταστροφής από γνωστές και άγνωστες ομάδες αντικοινωνικών στοιχείων τα άτομα των οποίων αποκαλούνται από τους πολίτες και “μπαχαλάκηδες”.

Τα τελευταία χρόνια, μεγάλο τμήμα των εγκαταστάσεων αυτών των χώρων έχει αντικατασταθεί 3 και 4 φορές εξ αιτίας των βανδαλισμών που έχει υποστεί.

Για την αποκατάσταση τους δαπανήθηκαν ιδιαίτερα μεγάλα ποσά και το κακό συνεχίζεται, τέλος δεν έχει.

Κι όμως, αν τα χρήματα που δαπανήθηκαν μέχρι και σήμερα για τις αποκαταστάσεις των εγκαταστάσεων αναψυχής των παιδιών δινόντουσαν για τη φύλαξη τους κατά τις βραδινές ώρες, θα περίσσευαν και χρήματα!

Καλό είναι το Δημοτικό Συμβούλιο να προβληματιστεί σε βάθος και με ρεαλισμό για το όλο ζήτημα και σε τελευταία ανάλυση έχει υποχρέωση να προστατεύει με κάθε τρόπο το δημόσιο χρήμα.

Αν με τον ένα ή άλλο τρόπο υπάρξει λύση τέλους στο πρόβλημα των βανδαλισμών, τότε ας ασχοληθεί το Δ.Σ. και με τα ωράρια λειτουργίας των παιδικών χαρών. Η λογική αυτό υπαγορεύει. Αν αυτό δεν συμβεί, θα ξαναβρεθούμε πολύ σύντομα σε κατάσταση «οδυρμού» για το θέαμα των κατεστραμμένων οργάνων κάποιας παιδικής χαράς.

 

Για την τελευταία τακτική συνεδρίασητης περασμένης εβδομάδας ήταν έκτακτη αφιερωμένη στην αποχέτευση- γράψαμε ότι η συζήτηση που προηγείται των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ενίοτε, συνιστά …φαρσοκωμωδία!

Ο κάθε ένας που παίρνει το λόγο αντί για 3 λεπτά, τον “κρατάει” 13΄, κάποιοι εξ αυτών μάλιστα κατά τη ροή του λόγου τους, ανοίγουν παρενθέσεις τις οποίες όχι μόνο δεν φροντίζουν να κλείσουν για να υπάρχει και ένας ειρμός στα όσα λένε, ξεχνάνε και το θέμα για το οποίο ζήτησαν το λόγο!

Με αυτά και με εκείνα, η συνεδρίαση άρχισε κατά τις 19:30 με τα προ “ημερήσιας διάταξης”  και τελείωσε λίγο πριν τις 22:00 για να ακολουθήσει αμέσως μετά η συζήτηση επί των προγραμματισμένων θεμάτων!

Στο μεταξύ, άρχισαν οι αποχωρήσεις συμβούλων των παρατάξεων και δεδομένης της κόπωσης, τα θέματα  –εξελισσομένης της νυκτός-  “έτρεχαν” με ταχύτητα γιατί στέρευαν οι αντοχές! (αν η αντιπολίτευση δεν είχε κι αυτη τις πρόωρες αποχωρήσει συμβούλων της, αμφιβάλουμε αν πολλές από τις εισηγήσεις της δημοτικής αρχής θα “έπιαναν” πλειοψηφία κατά την ψηφοφορία…) 

Κι όμως, το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με την αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού σε ότι φορά τη διάρκεια της κάθε ομιλίας, γεγονός που θα έδινε και μία υπόσταση στο ρόλο του προέδρου του Δ.Σ. 

Είναι τόσο δύσκολο…;

dimos_pallinis_dim_symv_ioun_2017_780x385-6288663

Η ημερήσια διάταξη με τα 19 θέματα

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2017.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 13/2017 μελέτης του έργου: ”Συντήρηση οδών εντός και εκτός σχεδίου σε διάφορες πολεοδομικές ενότητες της δημοτικής ενότητας Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης” αρ. μελ. 13/2017 και έγκριση του τρόπου διενέργειας.

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης του έργου με τίτλο: «Συντηρήσεις, Αναβαθμίσεις και Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Γέρακα Δήμου Παλλήνης» αρ. μελ.08-2017 και έγκριση του τρόπου διενέργειας.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή ανοιγόμενου στεγάστρου για ενεργειακή και αντιανεμική προστασία στο κολυμβητήριο Δ.Ε. Παλλήνης Δήμου Παλλήνης», αρ. μελ.09-2017 και έγκριση του τρόπου διενέργειας.

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της Β’ ανάρτησης Κτηματολογικών πινάκων και Κτηματολογικών διαγραμμάτων της μελέτης: ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ «Π.Ε.1- Καραούζι, Π.Ε8-Παπαχωράφι, Π.Ε.9-Μάριζα & Π.Ε.13-Νέα Παλλήνη» της Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης».

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της Α΄ δόσης της τακτικής επιχορήγησης έτους 2017 ποσού 250.000,00 € προς το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης».

9. Λήψη απόφασης περί καθορισμού ωραρίου λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Χαρών.

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της ανατροπής της υπ΄αριθμ. 1111/15-09-2017 (ΑΔΑ 1 6980ΩΞΚ-ΑΓΗ) ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017.

11. Λήψη απόφασης για έγκριση Επικαιροποιημένου Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα για το Υποέργο(2) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001835.

12. Λήψη απόφασης για τη στέγαση και λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Παλλήνης εντός του χώρου των Δημοτικών Ιατρείων Παλλήνης.

13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εισόδου- εξόδου οχημάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή επί της δημοτικής οδού παράπλευρη λεωφόρο Περιφερειακής Υμηττού στη Δ.Ε. Παλλήνης.

14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον Κ. Π.

15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην Ν.Π

16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην Α.Ε.

17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης για την κατάργηση του οικογενειακού τάφου Νο.1028 στο Διάδρομο 40 και αρ. μνήματος 1, που βρίσκεται στο κοιμητήριο Δ.Ε. Γέρακα Δήμου Παλλήνης.

18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κλαδέματος ενός (1) πεύκου, εκφυόμενου παραπλεύρως της οδού Φυγαλείας, της εκτός σχεδίου περιοχής, της Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας ενός (1) ξερού κυπαρισσιού, εκφυόμενου επί του πεζοδρομίου της οδού Αριστοφάνους στην προέκταση της οδού Μπάλσα της Δ.Ε. Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης. Γέρακας.