Νέα Εκτελεστική Γραμματεία των Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία

Νέα Εκτελεστική Γραμματεία των Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία εξέλεξε η 1η Σύνοδος της 5ης Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής (Κ.Σ.Ε.)

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνόδου, το εκτελεστικό όργανο υλοποιεί τις αποφάσεις της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής (Κ.Σ.Ε.) και αντιμετωπίζει τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις προβάλλοντας και υποστηρίζοντας τις θέσεις των «Κινήσεων» και τις αποφάσεις του πολιτικού φορέα.

Με ομόφωνη απόφαση της 1ης Συνόδου της 5ης Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής(Κ.Σ.Ε.) τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας και οι αρμοδιότητες τους είναι ως εξής:

1. Αλατάς Λεωνίδας, Λάρισα – Θεσσαλία, Τομέας Άμυνας και Προστασίας Πολίτη

2. Διαμαντής Κώστας, Αττική, Τομέας Παιδείας, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3. Εδιάρογλου Χριστόφορος, Θεσσαλονίκη – Κεντρική Μακεδονία, Τομέας Ε.Β.Ε. και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

4. Ζαχμανίδη Ίρις, Αττική, Τομέας Πολιτισμού

5. Ζάχος Γιώργος, Ιωάννινα – Ήπειρος, Τομέας Εθελοντισμού και Κοινωνικών Κινημάτων

6. Καρούνος Θόδωρος, Αττική, Τομέας Δημοκρατικής Λειτουργίας ΚΙΝΑΛ & Οργανωτικών Θεμάτων Κινήσεων

7. Κατσέλος Σωτήρης, Αττική, Τομέας Νεοφυούς & Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας

8. Κοσκοβόλης Σύρος, Αττική, Τομέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

9. Λάμπου Θεοχάρης, Αττική, Τομέας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής

10. Μπούρας Χρήστος, Πάτρα- Δυτική Ελλάδα, Τομέας Έρευνας και Τεχνολογίας

11. Παππάς Σπύρος, Αττική, Τομέας Οικονομικών και Ανάπτυξης

12. Πατσιαούρας Αστέριος, Λάρισα – Θεσσαλία, Τομέας Αθλητισμού

13. Πετράκης Μανώλης, Ηράκλειο – Κρήτη, Τομέας Περιβάλλοντος-Χωροταξίας-Ενέργειας

14. Πετσαλούδας Δημήτρης, Εύβοια – Στερεά Ελλάδα, Τομέας Παιδείας, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

15. Ρίσβας Γρηγόρης, Αττική, Τομέας Παιδείας, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Επιμόρφωση

16. Τσέκος Θεόδωρος, Αττική, Τομέας Πολιτικού Σχεδιασμού

17. Χάλαρης Μιχάλης, Γραμματέας ΚΠΣ, Τομέας Επικοινωνίας

18. Χονδρόπουλος Γιάννης, Λαμία – Στερεά Ελλάδα, Τομέας Θεσμών – Κράτους – Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται να υλοποιηθεί η οργάνωση των «Κινήσεων Πολιτών» σε πολιτικό επίπεδο, σε Τομείς Πολιτικής.

Οι «Συμμετέχοντες Πολίτες», εφόσον το επιθυμούν κι έχουν σχετική γνώση ή/και εμπειρία, μπορούν, πέρα από τη συμμετοχή τους σε Συντονιστικές Επιτροπές (Σ.Ε.), να συμμετέχουν και σε Τομείς Πολιτικής.

Οι εκάστοτε Τομείς Πολιτικής ορίζονται από την Εκτελεστική Γραμματεία. Ασχολούνται με τη διαμόρφωση και αξιολόγηση πολιτικών θέσεων καθώς και με την παρακολούθηση των αντίστοιχων πολιτικών προτάσεων και τοποθετήσεων των κομμάτων, των κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Διεθνών Οργανισμών.