Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των Χατζηιωάννου και Sprider Stores

Την αναστολή διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών των εταιρειών Χατζηιωάννου και Sprider Stores, από σήμερα 2 Απριλίου 2013, αποφάσισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, λαμβάνοντας υπόψη σημερινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεν διασφαλίζεται και απειλείται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών των εταιρειών, καθώς ο τύπος της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους είναι «Αδυναμία έκφρασης γνώμης» και επομένως η αναστολή είναι αναγκαία για την προστασία των επενδυτών.