Παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 η προθεσμία υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης/Πόθεν Έσχες

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 η προθεσμία υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης. Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης θα γίνει ταχυδρομικά και όχι με ηλεκτρονικό τρόπο.

Υπενθυμίζεται ότι στους υπόχρεους υποβολής περιλαμβάνονται οι αιρετοί στην αυτοδιοίκηση όπως: δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, μέλη δημαρχιακών επιτροπών, οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων καθώς και τα μέλη επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για τις προμήθειες, εφόσον αυτές υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων €.