Δουλειά με 925 € το μήνα για 75.000 νέους μέσω ΟΑΕΔ

oaed

Η πρώτη ευκαιρία που δίνει ο ΟΑΕΔ σε νέους ηλικίας ως 29 ετών επεκτείνεται από το νέο χρόνο και αναμένεται να ωφελήσει περίπου 75.000 άτομα. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και να απασχοληθούν σε εταιρίες για την απόκτηση εμπειρίας για τέσσερις μήνες με συνολικές -μικτές- αποδοχές 3.700 ευρώ.
Οι νέοι ως 29 ετών που για πρώτη φορά αναζητούν δουλειά μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα voucher.gov.gr και να δουν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται αλλά και τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης που ήδη “τρέχουν” το πρόγραμμα από τον περασμένο Ιούλιο. -στην περιοχή μας, μεγάλο αριθμό νέων 19-29 ετών απορρόφησε το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης MASTER-.

Αμέσως μετά την υποβολή των στοιχείων, το σύστημα μοριοδοτεί τον υποψήφιο και ο δικαιούχος παίρνει μια επιταγή για την είσοδό του στην αγορά εργασίας. Ο υποψήφιος, επιλέγει από τον κατάλογο των εταιρειών που μετέχουν στο πρόγραμμα 10 εταιρείες στις οποίες επιθυμεί να εργαστεί και η τελική επιλογή γίνεται από τον ΟΑΕΔ.
Με την επιταγή ο δικαιούχος πηγαίνει για την πρακτική του στην επιχείρηση που έχει επιλεγεί.
Ήδη, στο πρόγραμμα που εξελίσσεται με φορείς υλοποίησης τα Κ.Ε.Κ., περίπου 35.000 νέοι συνεχίζουν την πρακτική τους σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ωστόσο, παραμένει άγνωστο -αν, όχι, αμφίβολο- πόσοι από αυτούς θα συνεχίσουν να εργάζονται στις επιχειρήσεις στις οποίες κάνουν το … “αγροτικό τους” και μετά τη λήξη της πρόσκαιρης απασχόλησής τους.