Οι είκοσι προαπαιτούμενες υποχρεώσεις της νέας κυβέρνησης από την επομένη των εκλογών

Είκοσι προαπαιτούμενες δράσεις, όλες, ανεξαιρέτως, υπαγορευμένες από το τρίτο μνημόνιο, καλείται η (όποια) νέα κυβέρνηση να δρομολογήσει εντός του Σεπτεμβρίου.

Σε ό,τι μας αφορά (ως πολίτες της περιοχής που ζούμε) μια επισήμανση: η Εφορία Παλλήνης κατέχει τα πρωτεία ως προς τον αριθμό εκτέλεσης κατασχέσεων σε όλη τη χώρα!

Ακολουθεί ο πίνακας με τις 20 προαπαιτούμενες δράσεις, η υλοποίηση των οποίων και ως ένα μεγάλο βαθμό θα κρίνουν το αποτέλεσμα της πρώτης αξιολόγησης από τους “Θεσμούς”.

Προαπαιτούμενα Σεπτεμβρίου:

 1. Κατασχέσεις. Ηλεκτρονική αποστολή σε πιστωτικά ιδρύματα στοιχείων οφειλετών, δέσμευση, κατάσχεση. Για οφειλέτες με χρέη στην εφορία άνω των 70.000 ευρώ, αυτοματοποιημένη διαδικασία κατάσχεσης.
 2. Ηλεκτρονικές κατασχέσεις. Ανάπτυξη ειδικού λογισμικού διενέργειας ηλεκτρονικών κατασχέσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος κεντρικής επεξεργασίας, με απευθείας ανάθεση.
 3. Ελεγχοι. Καθορισμός κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για προτεραιοποίηση υποθέσεων είσπραξης.
 4. ΦΠΑ. Ορίζονται τα πρώτα νησιά στα οποία θα εφαρμοστεί η κατάργηση της έκπτωσης 30% στον ΦΠΑ.
 5. ΣΔΟΕ. Καθορίζονται οι λεπτομέρειες της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων τελωνειακών και φορολογικών ελέγχων από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ.
 6. Φορολογία πλοίων. Αύξηση της φορολογίας στα πλοία.
 7. ΚΤΕΟ. Πρόστιμο 150 ευρώ σε όσους δεν έχουν περάσει τα οχήματά τους από τεχνικό έλεγχο.
 8. Ποινολόγιο εφορίας. Θέσπιση νέων ποινών και προστίμων με σκοπό, μεταξύ άλλων, τον εκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση του ορισμού της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους.
 9. Πρόστιμα. Κατάργηση όλων των προστίμων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
 10. Αποδείξεις. Ηπιότερες ποινές για τις απλές παραβάσεις του ΚΒΣ. Η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης θα αντιμετωπίζεται ως απλή αλλά σοβαρή παράβαση της διαδικασίας για τον ΦΠΑ.
 11. Ακατάσχετο μισθών. Κατάργηση του ανώτατου ορίου ύψους 25% επί των μισθών και συντάξεων και μείωση όλων των κατώτατων ορίων ύψους 1.500 ευρώ (1.250 για μισθούς και συντάξεις, 1.000 ευρώ για καταθέσεις).
 12. Μείωση των 100 δόσεων. Τροποποίηση των ρυθμίσεων 2014 και 2015 για τη σε δόσεις καταβολή οφειλών από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να αποκλείονται όσοι δεν καταβάλλουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις, και συντόμευση της ρύθμισης για όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν.
 13. Αύξηση επιτοκίων. Καθιέρωση επιτοκίων της ελεύθερης αγοράς (5%), με παράλληλη παροχή προστασίας στους ευάλωτους οφειλέτες (με οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ). Για οφειλέτες με χρέη κάτω των 5.000 ευρώ, για να μην αυξηθεί το επιτόκιο θα πρέπει να πληρούνται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
 14. Πάγια ρύθμιση 12 δόσεων. Τροποποίηση της βασικής ρύθμισης ώστε να προσαρμοστούν τα επιτόκια βάσει της ελεύθερης αγοράς (από 8% σε 5%)
 15. Λογισμικό για απάτη ΦΠΑ. Επίσπευση της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης
 16. Ιδιώτες για τις κατασχέσεις. Επίσπευση της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης με την καθιέρωση πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατάσχεσης.
 17. Εναρξη κατασχέσεων. Αμεσα μέτρα επιβολής όσον αφορά τους οφειλέτες που δεν καταβάλλουν εγκαίρως τις δόσεις ή τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους
 18. Ελεγχοι καταθέσεων σε βάθος δεκαετίας.
 19. ΚΕΑΟ. Παροχή πρόσβασης στο έμμεσο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών και σε στοιχεία της φορολογικής διοίκησης.
 20. Λαθρεμπόριο. Δημιουργία τριών κινητών ομάδων δίωξης/επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.