Αποστέλλονται σήμερα, Δευτέρα, στις Εφορίες οι αναλυτικές οδηγίες για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Για να επωφεληθούν οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι ενήμεροι για οφειλές μετά την 1/1/2013

Σήμερα Δευτέρα αναμένεται να αποσταλεί στις Εφορίες η υπουργική απόφαση με τις αναλυτικές οδηγίες για τον νέο τρόπο εξόφλησης των ληξιπροθέσμων οφειλών των φορολογουμένων προς το Δημόσιο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι να βρίσκεται ο φορολογούμενος σε οικονομική αδυναμία, αλλά να δύναται ταυτόχρονα να εξυπηρετεί τις δόσεις του.

Σύμφωνα με τον ν. 4152/2013 οι οφειλές φορολογουμένων που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ως τις 31/12/2012 μπορούν πλέον να εξοφλούνται μέχρι και σε 48 δόσεις. Η ρύθμιση συνδυάζεται με μειωμένες προσαυξήσεις.

Συγκεκριμένα, όσοι θα αποπληρώσουν την οφειλή σε 48 δόσεις θα απαλλάσσονται από το 25% των προσαυξήσεων, όσοι θα αποπληρώσουν την οφειλή σε 36 δόσεις θα απαλλάσσονται από το 30%, όσοι θα αποπληρώσουν την οφειλή σε 24 δόσεις από το 35%, όσοι θα αποπληρώσουν την οφειλή σε 12 δόσεις από το 40%, ενώ αν πληρωθεί η οφειλή εφάπαξ απαλλάσσεται από το 50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Η προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής με την οποία θα επιβαρύνονται οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση από 1/1/2013 θα είναι 8,75%.

Μεγαλύτερο αριθμό δόσεων από τις 48 θα μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι φορολογούμενοι αποδεδειγμένα τις χρειάζονται, ωστόσο στην περίπτωσή τους δεν θα υπάρχουν μειωμένες προσαυξήσεις.

Σε κάθε περίπτωση για να επωφεληθούν οι φορολογούμενοι από το ευνοϊκό καθεστώς πρέπει να είναι ενήμεροι για οφειλές μετά την 1/1/2013.