Αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ για αποποινικοποίηση της αδυναμίας καταβολής φόρων

Την αποποινικοποίηση της μη καταβολής φόρων ακίνητης περιουσίας όπως ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ), το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ), ο επερχόμενος «Ενιαίος Φόρος Ακινήτων», αλλά και ο φόρος κληρονομιάς, όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία πληρωμής τους, ζήτησε με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων.Οι ως άνω φόροι, η μη καταβολή των οποίων έχει ποινικοποιηθεί υπό το καθεστώς του ν.3943/2011, βεβαιώνονται αυτόματα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη, όπως τονίζει η Ομοσπονδία, η πραγματική φοροδοτική ικανότητα των πολιτών και οι περιορισμένες, τρέχουσες δυνατότητες εκποίησης ακινήτων, προκειμένου ν’ αποπληρωθούν οι σχετικές οφειλές.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας προβλέπονται ποινές φυλάκισης για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ καθώς και η άσκηση ποινικών διώξεων κατά των οφειλετών από τον αρμόδιο εισαγγελέα μετά από αίτημα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με τη διαδικασία του αυτοφώρου για 20 μήνες.