Ρυθμίσεις χρεών με …. απορρυθμιστική αντίληψη, αποκλεισμούς και εκτός κοινωνικής πραγματικότητας

Με χαρακτηριστικά παραλογισμού, ακατανόητες παραλείψεις και αρκετές παγίδες προωθούνται οι ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των νοικοκυριών αναφορικά με τα ληξιπρόθεσμα χρέη, το χαράτσι στην ΔΕΗ αλλά και για τα δάνεια των νοικοκυριών. Ενδεικτικό στοιχείο της «φιλοσοφίας» που χαρακτηρίζει την συμφωνία κυβέρνησης-τρόϊκας για τις ρυθμίσεις των οφειλών και το φόρο ακινήτων, το γεγονός ότι μεγάλο τμήμα πολιτών παραμένει εκτός της δυνατότητας των 48 δόσεων.

Συγκεκριμένα, από τις ρυθμίσεις για τα ληξιπρόθεσμα δεν θα ωφεληθούν περισσότεροι από 1,5 εκατ. φορολογούμενοι. Ο αριθμός δεν αποκλείεται να αυξηθεί, καθώς θολό παραμένει το τοπίο για το τι ακριβώς θα γίνει και με όσους φορολογούμενους έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις παλαιοτέρων ετών και είναι συνεπείς, αλλά πέρυσι, για παράδειγμα, δημιούργησαν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη. Θα υπαχθούν στη νέα ρύθμιση για τα χρέη της περυσινής χρονιάς ή όχι;

Μετά και τις χθεσινές διευκρινίσεις του ΥΠΟΙΚ τα δεδομένα ως προς τη ρύθμιση είναι τα εξής:

  • Εάν δεν υπερβαίνουν τα χρέη τις 5.000 ευρώ
  • Εάν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες οι οφειλές μέχρι την 31η/12/2012

Σε αυτές τις περιπτώσεις το ελάχιστο όριο κάθε μηνιαίας δόσης θα καθοριστεί στα 25€. Ο οφειλέτης, πάντως, θα επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 8,75%. Τα κριτήρια ένταξης θα είναι πολύ αυστηρά και προϋποθέτουν αποδεδειγμένη οικονομική δυσχέρεια του οφειλέτη-φυσικού προσώπου.

Δυνατότητα ένταξης θα παρέχεται και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία οφείλουν φόρους επιχειρήσεών τους, οι οποίες έχουν κλείσει.

Οι 48 δόσεις για επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα (οφειλές άνω των 5.000 ευρώ ως 75.000 ευρώ)

  • Εντάσσονται χρέη φυσικών προσώπων άνω των 5.000 ευρώ τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι τις 31/12/2012 αλλά και οφειλές επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.
  • Για τα συγκεκριμένα χρέη οι φορολογούμενοι θα επιβαρύνονται με τόκους που θα υπολογίζονται με ετήσιο επιτόκιο 8,75%.

Υποθήκες και προσημειώσεις για χρέη από 75.000 ευρώ

Οφειλέτες με χρέη έως 75.000 ευρώ θα μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση μόνο με υπογραφή λογιστή και συνεγγυητές. Θα υποχρεώνονται να παράσχουν επαρκή στοιχεία από τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουν τη δυνατότητα να μπουν στη ρύθμιση και να πληρώνουν τις δόσεις.

Για ακόμα μεγαλύτερα ποσά (άνω των 300.000 ευρώ) θα πρέπει να προσκομίσουν και διασφαλίσεις, (ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία), ώστε να καλύπτεται το σύνολο της οφειλής τους, σε περίπτωση αθέτησης των όρων της ρύθμισης. Γι’ αυτούς πάντως παρέχεται δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης οφειλής με έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Ποιοι εντάσσονται στις… 12 δόσεις

Των παραπάνω ρυθμίσεων εξαιρούνται χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν καταστεί ή πρόκειται να καταστούν ληξιπρόθεσμα από την 1η/1/2013. Αυτά εντάσσονται στη λεγόμενη «πάγια ρύθμιση», η οποία προβλέπει τη δυνατότητα εξόφλησης μέχρι και σε 12 μηνιαίες δόσεις. Τα χρέη που θα υπάγονται στην πάγια ρύθμιση θα επιβαρύνονται επίσης με ετήσιο επιτόκιο ποινής 8,75%.

Όσοι έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση για οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31/12/2012 και πληρώνουν κανονικά τη δόση τους επίσης δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη νέα έκτακτη ρύθμιση.

Αντίθετα, όσοι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν σε παλαιότερες ρυθμίσεις και έχασαν τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων αυτών μέχρι τις 31/3/2013 θα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν.

Να σημειωθεί ότι το υπουργείο Οικονομικών προωθεί ρύθμιση με την οποία ποινικά θα διώκονται όσοι έχουν χρέη άνω των 10.000 ευρώ κι όχι 5.000 ευρώ, όπως προβλέπεται μέχρι σήμερα.