Είδηση τελευταίας στιγμής: νέα (!) παράταση για την πληρωμή των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων

Σήμερα, τρίτη ημέρα από τη λήξη της τραπεζικής αργίας έληγε η προθεσμία πληρωμής όλων των φορολογικών υποχρεώσεων. Από το πρωί, στα ταμεία των τραπεζών συνωστίζονταν εκατοντάδες πολίτες μια και ήμαστε λαός της τελευταίας ημέρας και μόλις προ ολίγης ώρας, με «εξαιρετικά επείγον» δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, αναγγέλθηκε η παράταση της προθεσμίας πληρωμής ως και την 31η Ιουλίου 2015.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου:

«Με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων από τη μη έγκαιρη πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων λόγω της από 28.06.2015 τραπεζικής αργίας, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών παρατείνονται μέχρι και την 31η Ιουλίου 2015.

Κατά το διάστημα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση με τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των κάθε είδους φορολογικών οφειλών, των οποίων οι προθεσμίες καταβολής έληξαν σε ημέρα τραπεζικής αργίας. Η ρύθμιση καταλαμβάνει και τις προθεσμίες καταβολής των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων.

Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων”