Αναπτυξιακά Προγράμματα χωρίς εθνική συγχρηματοδότηση η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της Ελλάδας με 35 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρότεινε σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σειρά έκτακτων μέτρων για την άμεση και αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων.

Με τα μέτρα, ζητείται μεταξύ άλλων η αύξηση

κατά 3,5% της αρχικής προχρηματοδότησης του ποσού της ενίσχυσης, από το Κοινωνικό Ταμείο και τα Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Θάλασσας-Αλιείας.

Στόχος είναι να εξασφαλισθεί ότι η Ελλάδα θα διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα για το 2015 και το 2016, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 του προγράμματος «Επενδύσεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση».

Η εισηγήτρια Ίσκρα Μιχαήλοβα (Φιλελεύθεροι, Βουλγαρία), ζήτησε να εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής ως έχει, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Η ψηφοφορία έχει ορισθεί για αύριο Τρίτη.

Εφ’ όσον εγκριθούν τα έκτακτα μέτρα χωρίς τροποποιήσεις, αναμένονται τα εξής:

  • Η Ελλάδα θα απαλλαγεί από την ανάγκη εθνικής συγχρηματοδότησης για τις επενδύσεις που ξεκίνησαν κατά την περίοδο 2007-2013, χάρις στην αύξηση του ποσοστού συνεισφοράς της ΕΕ στο 100%.
  • Θα καταστεί άμεσα διαθέσιμο το συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανόμενης της προχρηματοδότησης και των ενδιάμεσων πληρωμών (για την ίδια περίοδο).
  • Θα καταργηθεί η έως τα τώρα πρόβλεψη για εκταμίευση του τελευταίου 5% των πληρωμών το 2017.
  • Θα αυξήσουν κατά 7% το επίπεδο της προχρηματοδότησης για τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020, πράγμα που θα καταστήσει διαθέσιμο 1 δισ. επιπλέον.