Λήγει σήμερα η δημόσια πρόταση της Εθνικής προς τους μετόχους της Eurobank. Προς ολοκλήρωση η συγχώνευση

Σε υψηλό επίπεδο διαμορφώνεται η συμμετοχή των μετόχων της τράπεζας Eurobank στην προαιρετική δημόσια πρόταση –λήγει σήμερα- της Εθνικής Τράπεζας.

Οι σχετικές ανακοινώσεις του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας αναμένεται να γίνουν μάλλον την Τρίτη, όταν και θα ανακοινωθούν οι ακριβείς όροι του προγράμματος εθελουσίας εξόδου των περίπου 2.000 υπαλλήλων της τράπεζας.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς, το οποίο περιλαμβάνεται στο έγγραφο της δημόσιας πρότασης της ΕΤΕ, την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013 θα γίνει η κατάθεση των δικαιολογητικών για την έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χ.Α., ακολουθεί η πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου και αμέσως μετά, την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης η Eurobank και για λίγους μήνες θα λειτουργεί ως θυγατρική του ομίλου της Εθνικής, μέχρις ότου ολοκληρωθεί και η νομική συγχώνευση των δύο τραπεζών.

Στο μεσοδιάστημα, η μετοχή της Eurobank θα είναι διαπραγματεύσιμη στο ταμπλό και με την ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης θα ακυρωθεί και οι μέτοχοι που δεν αντάλλαξαν τις μετοχές τους θα παραλάβουν μετοχές της νέας τράπεζας.

Σε ότι αφορά την Επιτροπή Ανταγωνισμού, χθες, ενέκρινε του όρους της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, δίνοντας επί της ουσίας το πράσινο φως για να ξεκινήσει σε δεύτερο χρόνο η απορρόφηση της Eurobank από την Εθνική.

Εθνική: Ελήφθησαν όλες οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές για τη Δ.Π.

Η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις, οι οποίες είχαν τεθεί ως αιρέσεις της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., πληρώθηκαν.

Συγκεκριμένα, ελήφθησαν οι αναλυτικώς αναφερόμενες στο οικείο Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Τράπεζας της Ελλάδος (τόσο από τη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος όσο και από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικών Ασφαλίσεων), του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Directorate General for Competition).