Πώς και σε ποιους «ένστολους» θα δοθούν τα 500 ευρώ

Χωρίς αίτηση, αλλά με τα στοιχεία των Οικονομικών Υπηρεσιών των Γενικών Επιτελείων, που θα αποσταλούν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, θα καταβληθούν τα 500 ευρώ, ως έκτακτο βοήθημα, σε περίπου 38.000 στρατιωτικούς.

Προϋπόθεση, οι μικτές αποδοχές να μην υπερβαίνουν τα 1.500 ευρώ ή σε κάποιες περιπτώσεις να κυμαίνονται μεταξύ 1.501 και 1.541 ευρώ.

Με την ίδια διαδικασία θα λάβουν τα 500 ευρώ, περίπου 36.000 εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό).

Μάλιστα, το έκτακτο οικονομικό βοήθημα θα δοθεί και σε δόκιμους των Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών (περίπου 2.000). Προϋπόθεση το δηλωθέν εισόδημά τους να μην υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ για το Οικονομικό Έτος 2012 και να πληρούν τα κριτήρια – περιουσιακά στοιχεία και μη φιλοξενία – του «κοινωνικού μερίσματος».

Στους δικαιούχους που έχουν μικτές αποδοχές άνω των 1.500 ευρώ, το βοήθημα μειώνεται κατά 12 ευρώ, για καθένα επιπλέον ευρώ αποδοχών.

Στρατιωτικοί – δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης των 500 ευρώ είναι:

  1. στελέχη Βαθμού Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού (ΑΣΕΙ) έως 12 χρόνια υπηρεσίας,
  2. Ανθυπασπιστές, Αρχιλοχίες, Επιλοχίες, Λοχίες (ΑΣΣΥ) έως 14 χρόνια υπηρεσίας και
  3. ΕΜΘ Επιλοχίες και ΕΠΟΠ από 15 έως 17 χρόνια υπηρεσίας.