Το 27,8% χωρίς εργασία τον Οκτώβριο 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ!

anergos
anergos

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, σήμερα, η ΕΛ.ΣΤΑΤ., στο 27,8% ανήλθε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο του 2013, έναντι 26,1% τον Οκτώβριο του 2012 και 27,7% τον Σεπτέμβριο του 2013.
Το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Οκτώβριο του 2013 ανήλθε σε 3.597.779 άτομα.
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.387.520 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμόςανήλθε σε 3.360.513 άτομα.
Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 94.531 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2012 (μείωση 2,6%) και κατά 21.861 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2013 (μείωση 0,6%).
Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ανήλθε σε 24,7% και στις γυναίκες σε 32,1%.

Στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 57,9%, στην ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών σε 37,8%, στην ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών σε 23,8%, στην ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών σε 20,3%, στην ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών σε 16,6%, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 65-74 ετών διαμορφώθηκε σε 14,7%.
Η ανεργία κατά περιοχή (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις):

  • Αττικής: 28,3%
  • Μακεδονίας – Θράκης: 28,7%
  • Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας: 29,7%
  • Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας: 26,5%
  • Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιόνιων Νήσων: 27,2%
  • Αιγαίου: 26,3%
  • Κρήτης: 26,7%.