Υπό τον έλεγχο τεσσάρων τραπεζών η Forthnet. Απέκτησαν το 32,76% των μετοχών της

Υπό τον έλεγχο των πιστωτριών τραπεζών, Πειραιώς, Alpha, Εθνικής και Αττικής τέθηκε η εταιρεία Forthnet κάνοντας χρήση του δικαιώματός τους να μετατρέψουν τμήμα του ομολογιακού τους δανείου σε μετοχές Forthnet.


Με την επιλεγείσα διαδικασία οι τέσσερις πιστώτριες τράπεζες κεφαλαιοποίησαν τις δανειακές οφειλές της τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης, αποκτώντας το 32,76% του μετοχικού κεφαλαίου της. Ο κατά ποσοστό δεύτερος στη μετοχική σύνθεση της Forthnet είναι η Wind Hellas η συμμετοχή της οποίας –μετά την κίνηση των 4 τραπεζών– απομειώνεται από 33% σε 22%

Σημειώνεται ότι ο κυριότερος δανειστής της Forthnet είναι η Τράπεζα Πειραιώς με οφειλές άνω των 100 εκατ. € και ακολουθούν η Εθνική Τράπεζα με 84 εκατ. € και η Alpha Bank με 55 εκατ. €