Μελετάται ρύθμιση οφειλών στην Εφορία σε 120 δόσεις. Για μισθωτούς και συνταξιούχους

Το ενδεχόμενο θέσπισης νέας ευνοϊκής ρύθμισης σε έως 120 δόσεις για τα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν προς την Εφορία, αυτή τη φορά οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, προτίθεται να θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την τρόικα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Η ρύθμιση σχεδιάζεται προκειμένου να πάρουν ανάσα εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που χρωστούν μικρά ποσά στην Εφορία, παρ’ όλα αυτά όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να τα εξοφλήσουν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σήμερα περίπου 2.900.000 φορολογούμενοι χρωστούν πάνω από 2 δισ. ευρώ, με τους περισσότερους μισθωτούς και συνταξιούχους να έχουν οφειλές έως και 3.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση, εφόσον λάβει το πράσινο φως από τους δανειστές, εξετάζεται να περιληφθεί στο νέο μνημόνιο που θα καταρτίσει το οικονομικό επιτελείο με τους θεσμούς και το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά την έξοδο από τα Μνημόνια.

Θα πρέπει δε να αναφερθεί ότι με βάση τις εισηγήσεις που υπάρχουν προς το υπουργείο Οικονομικών και η νέα αυτή ρύθμιση μπορεί να κινείται στο ίδιο πλαίσιο με αυτό που ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες με χρέη προς την Εφορία έως και 50.000 ευρώ, που προβλέπει:

– Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

– Ελάχιστο ποσό έκαστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστο αριθμό δόσεων 120.

– Διαγραφή του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.

Μέχρι τότε, βέβαια, οι υπόχρεοι που έχουν χρέη προς την Εφορία μπορούν να υπαχθούν μόνο στην «πάγια» ρύθμιση των 12 ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις των 24 δόσεων.

Ο φορολογούμενος που θα υπαχθεί στην «πάγια» ρύθμιση θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

• Το συνολικό ποσό των οφειλόμενων φόρων που θα ρυθμιστεί επιβαρύνεται με ετήσιο ποσοστό τόκων 5%, ακόμη κι αν ένα τμήμα του ποσού αυτού δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο κατά την υποβολή της αίτησης.

• Σε περίπτωση που, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο οφειλέτης μπορεί να τις υπαγάγει κι αυτές στην «πάγια ρύθμιση» (άπαξ) με τους ίδιους όρους.

• Προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι ο οφειλέτης να έχει υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.