Σε ρόλο συντονιστή στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων Ευρωπαϊκής Επιτροπής

simfono
simfono

Το ρόλο του Συντονιστή στην περιοχή αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αναλάβει η Περιφέρεια Αττικής μετά τη χθεσινή, κατά πλειοψηφία, θετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το συγκεκριμένο Σύμφωνο αποτελεί μια σημαντική ευρωπαϊκή κίνηση, στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές και δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοσή τους και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, στην εισήγησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο τόνισε μεταξύ άλλων:

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία που εμπλέκει ευρωπαϊκά αστικά κέντρα και πόλεις στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Το Σύμφωνο είναι το πάντρεμα μεταξύ της τοπικής διοίκησης που είναι ο Δήμος, της αναπτυξιακής μορφής αυτοδιοίκησης που είναι ο θεσμός της Περιφέρειας και των τοπικών ή εθνικών επιστημονικών φορέων.
Εκπληρώνουμε το όραμα της Αιρετής Περιφέρειας δίνοντας τη στρατηγική καθοδήγηση στους Δήμους
Πολλαπλά τα οφέλη για την Περιφέρεια μας, μεταξύ αυτών είναι και η ενίσχυση της επιλεξιμότητας της Περιφέρειας Αττικής σε σειρά ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών, με στόχο τη χρηματοδότηση δράσεων και έργων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020
Η περιβαλλοντική πολιτική δεν είναι μια κάθετη πολιτική, αλλά πρέπει να διαπερνά οριζόντια όλες τις στρατηγικές, κι εμείς στην Περιφέρεια Αττικής ως τέτοια την αντιμετωπίζουμε
Οι σημαντικοί ευρωπαϊκοί στόχοι για το περιβάλλον προκειμένου να υλοποιηθούν απαιτούν την ενεργοποίηση όλων των διοικητικών επιπέδων, καλούνται λοιπόν να αναλάβουν δράση οι Περιφέρειας και οι Δήμοι.