Συμβασιοποιήθηκαν πέντε σημαντικά έργα από την Περιφέρεια Αττικής μεταξύ των οποίων η διαγράμμιση του οδικού δικτύου Αττικής

Τις συμβάσεις ακόμη 5 έργων υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός. Μεταξύ των έργων η διαγράμμιση οδικού δικτύου Αττικής και η συντήρηση και άρση επικινδυνοτήτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην Κρατικής Περιφέρειας Αττικής. Τα έργα, η κατασκευή των οποίων θα ξεκινήσει άμεσα, χρηματοδοτούνται είτε από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Σε ότι αφορά τα δύο παραπάνω έργα, οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι:

– Διαγράμμιση οδικού δικτύου Αττικής αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ,προϋπολογισμού 3.000.0000 € (συμπ. Φ.Π.Α.): το έργο αφορά στην επαναδιαγράμμιση του Πρωτεύοντος Αστικού Οδικού Δικτύου, δηλαδή του δικτύου που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, όλες τις κύριες οδικές αρτηρίες της Αττικής, π.χ. Λ. Κηφισίας, Λ. Μεσογείων, οδός Πανεπιστημίου, οδός Σταδίου, Λ. Καβάλας, παραλιακή κ.λπ. Οι εργασίες, που θα καλύψουν επιφάνεια 304.000 τμ. συνολικά, θα ολοκληρωθούν σε 16 μήνες, ενώ εντός έξι μηνών αναμένεται να ολοκληρωθεί η υλοποίηση των διαβάσεων πεζών σε όσες από αυτές έχει δοθεί άμεση προτεραιότητα.

– Συντήρηση και άρση επικινδυνοτήτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην Κρατικής Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 1.500.000 € (συμπ. Φ.Π.Α.): το έργο αφορά στη συντήρηση και αποκατάσταση της λειτουργικότητας του Πρωτεύοντος Αστικού Οδικού Δικτύου της Περιφερείας Αττικής. Σκοπός είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας πεζών και οχημάτων, ενώ με την ολοκλήρωσή του αναμένεται η μείωση των οδικών ατυχημάτων και των κυκλοφοριακών συμφορήσεων, αλλά και η δραστική μείωση των εκπομπών ρύπων με τα συνεπακόλουθα άμεσα οφέλη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.