Αναστέλλεται ως την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου η αύξηση του αριθμού των Αντιδημάρχων

Ποιες άλλες ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ ψηφίστηκαν

Εκτός της τροποποίησης του Νόμου για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της απογραφής πληθυσμού του 2011 ως προς την απόδοση των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες από την 1/1/2014, ψηφίστηκε στην ολομέλεια της Βουλής και σειρά άλλων ρυθμίσεων. Συγκεκριμένα:

  1. Αναστέλλεται ως την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο η αύξηση του αριθμού των αντιδημάρχων στους Δήμους εκείνους που ο πραγματικός πληθυσμός τους στοιχειοθετεί αυτό το δικαίωμα. Κατά συνέπεια, στο Δήμο Παλλήνης (έχει άνω των 50.000 πληθυσμό) δεν θα ορκιστεί 6ος αντιδήμαρχος ως και το τέλος της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου.
  2. Τα αιρετά όργανα στους Δήμους (Αντιδήμαρχοι) που συμβαίνει να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, λαμβάνουν από τις υπηρεσίες τους ειδική άδεια για όσο χρονικό διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους και επιλέγουν τον φορέα της μισθοδοσίας τους. Στις περιπτώσεις που οι αιρετοί κατέχουν το αξίωμα και δεν δικαιούνται αποδοχών –στους 5 Αντιδημάρχους οι 2 είναι άμισθοι- τότε λαμβάνουν τις αποδοχές τους από το Δημόσιο.
  3. Αυξάνεται από δύο έτη σε πέντε η διάρκεια άδειας χωρίς αποδοχές των υπαλλήλων στους ΟΤΑ.
  4. Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας δεν μπορεί να μεταταγεί σε αντίστοιχη υπηρεσία Δήμου, αν δεν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία στην υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας.
  5. Η διάρκεια του προγράμματος Θησέας, η οποία είχε παραταθεί ως 31.12.2012 παρατείνεται έως 31.12.2014.
  6. Στην περίπτωση οριστικά ενταγμένων έργων ή μελετών του Προγράμματος Θησέας, που πρόκειται να ενταχθούν σε αναπτυξιακά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε, η τροποποίηση και η ανάκληση της απόφασης ένταξης εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.
  7. Ποσοστό από 5% έως 25% των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων θα διατίθενται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ). Το ύψος του ποσοστού θα καθορίζεται κάθε φορά με κριτήριο τις ανάγκες του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»