Ο καιρός, το Μεγάλο Σάββατο στην περιοχή μας

Ο καιρός, το Μεγάλο Σάββατο στην περιοχή μας