Κατάργηση της ανά 3ετία μετάταξης των ασφαλισμένων σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία ζητά ο Δ.Σ.Α

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας καλεί τους αρμόδιους πολιτειακούς φορείς να καταργήσουν την ανά 3ετία υποχρεωτική μετάταξη των ασφαλισμένων σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία και να λάβουν κάθε δυνατό μέτρο προς ανακούφιση των ασφαλισμένων – οφειλετών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στη χθεσινή συνεδρίασή του, έκρινε ομόφωνα ότι η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και, ειδικότερα, η υποχρεωτική ανά τριετία μετάταξη των ασφαλισμένων σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία οδηγεί στην αδυναμία των τελευταίων να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, εν μέσω μάλιστα μιας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Επιπλέον, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Δ.Σ.Α., η επιβολή προστίμων στους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων οδηγεί στην πλήρη εξαθλίωση των ασφαλισμένων, οι οποίοι κινδυνεύουν να υποστούν ακόμη και αναγκαστική εκτέλεση της προσωπικής τους περιουσίας, σε περιπτώσεις αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.