Ποιά δίκυκλα πρέπει να ελεχθούν από ΚΤΕΟ και ποιά όχι

dikiklo_kteo
dikiklo_kteo

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα ιδιωτικών ΚΤΕΟ και ενδιαφερομένων πολιτών σε σχέση με την υποχρέωση ή όχι τεχνικού ελέγχου δικύκλων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από υπηρεσίες Τροχαίας, διευκρινίζεται ότι τα δίκυκλα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται στην πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο δικύκλων που εξέδωσε η Περιφέρεια Αττικής με θέμα «Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο μηχανοκίνητων δικύκλων (μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων) με έδρα την Περιφέρεια Αττικής» με αριθμό πρωτοκόλλου 2681/11-12-13.

Η παραπάνω πρόσκληση αναφέρεται στα δίκυκλα που έχουν ταξινομηθεί – λάβει άδεια κυκλοφορίας από υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής ή των πρώην Νομαρχιών Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής & Πειραιώς & Νήσων.