Ευρεία σύσκεψη και λήψη πρώτων αποφάσεων για την (πολυαναμενόμενη) αναδιάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών

Σύσκεψη με τη συμμετοχή πολλών παραγόντων για την αξιολόγηση των δομών και την αναδιάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, έγινε από τα μέλη ομάδας εργασίας, ειδικά συσταθείσας για τον σκοπό αυτό, με πρωτοβουλία του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κ. ΜανώληςΑγγελάκα. Των εργασιών της ομάδας προήδρευσε ο Γεν. Γραμματέας Αποκεντρωμένης και στα αποτελέσματά τους, περιέχονται τα ακόλουθα:

  • προσδιορισμός χρονοδιαγράμματος ενεργειών,
  • επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης και
  • λήψη απόφασης για την υποβολή ερωτήματος στις 7 Γενικές Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για να δοθούν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών.

Επίσης, συμφωνήθηκε οι όποιες αποφάσεις ληφθούν για την αναδιάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών να είναι αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης και για το λόγο αυτό στην επόμενη συνεδρίαση θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους στην επιτροπή πανεπιστημιακοί, συνδικαλιστικοί, επαγγελματικοί και περιβαλλοντικοί φορείς και οργανώσεις.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Μανώλης Αγγελάκας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

“Η Επιτροπή, συναισθανόμενη τη σοβαρότητα της αποστολής της, με σεβασμό στο ρόλο της Δασικής Υπηρεσίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάγκη για παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την κοινωνία, θα εργαστεί σκληρά ώστε μέχρι το τέλος Μαρτίου να έχει καταλήξει σε πόρισμα το οποίο θα είναι αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης. Στόχος μας είναι η δίκαιη αξιολόγηση των Δασικών Υπηρεσιών και η αναδιάρθρωσή τους, ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη η λειτουργία τους”.

Στις εργασίες της Ομάδας Εργασίας, συμμετείχαν: ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ.Μανώλης Αγγελάκας ως πρόεδρος , ο κ. Θανάσης Αγγελόπουλος ( αντικαθιστώντας τον Ειδικό Γραμματέα Δασών ΥΠΕΚΑ κ. Γεώργιο Αμοργιανιώτη), ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών της Ε.Γ.Δ του ΥΠΕΚΑ κ. Κωνσταντίνος Δημόπουλος, ο προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών κ.Θεόδωρος Οικονόμου και ο προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κ.Νικήτας Φραγκισκάκης .