36 € το έτος σε κάθε πρωτοετή φοιτητή για πρόσβαση στο διαδίκτυο

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) (υπουργεία Ψηφιακής Πολιτικής και Εθνικής Παιδείας) η οποία δημοσιεύθηκε χθες στο Φύλλο της Κυβερνήσεως θα υποστηριχθούν περίπου 50.000 πρωτοετείς φοιτητές προκειμένου να αποκτήσουν ευρυζωνική πρόσβαση μέσω δικτύου, είτε σταθερού είτε κινητού σημείου.

Εμφαση θα δοθεί κυρίως στις συνδέσεις κινητού σημείου, όπου οι δικαιούχοι θα μπορούν να αποκτήσουν μια σύνδεση δεδομένων μέσω δικτύου 3ης ή 4ης γενιάς.

Το κόστος της δράσης θα ανέλθει σε 1,8 εκατ. ευρώ και στόχος είναι σχεδόν κάθε πρωτοετής φοιτητής να λάβει βοήθημα 36 ευρώ μέσα σε ένα έτος, δηλαδή 3 ευρώ ανά μήνα. Το βοήθημα αυτό, μέσω κουπονιού, ο κάθε δικαιούχος θα μπορεί να το εξαργυρώσει αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό σε μια επιχείρηση τηλεπικοινωνιών της χώρας. Η δράση θα καλύψει περίπου 50.000 από τις 70.000 πρωτοετών φοιτητών της ακαδημαϊκής περιόδου 2016-17.

Η χρηματοδότηση της δράσης θα γίνει από τα αποθεματικά της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, ενώ η υλοποίησή της από το Εθνικό Δίκτυο Ερευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το οικονομικό αντικείμενο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2018.