Σύντομα οι πρώτες προκηρύξεις θέσεων γενικών διευθυντών στο Δημόσιο

Η αδυναμία των φορέων της κεντρικής διοίκησης -Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, κ.ά.- να ανταποκριθούν στην οδηγία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την έγκαιρη επαναξιολόγηση των δομών τους και την αποστολή των σχεδίων των Προεδρικών Διαταγμάτων με ολοκληρωμένα τα νέα οργανογράμματα, στασιμοποίησε τη ροή μιας εξελικτικής διαδικασίας που θα έφερνε αποτελέσματα στην προγραμματισμένη από το Υπουργείο, ώρα τους. 

Η καταληκτική προθεσμία ήδη έχει παρέλθει, η επικαιροποίηση των οργανογραμμάτων παραμένει -σύμφωνα με τις ενδείξεις- ημιτελής με αποτέλεσμα οι κρίσεις των προϊσταμένων στο δημόσιο να καθυστερούν και ένα θετικό βήμα που θα έβαζε σε τάξη τα πράγματα και κυρίως, θα δρομολογούνταν πλαίσια προοπτικής για μεγάλο αριθμό στελεχιακού δυναμικού του δημοσίου, να βαλτώνουν σε στάσιμα νερά.

Στα ζητούμενα από πλευράς υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ήταν και ο καθορισμός/περιγραφή του αντικειμένου των γενικών διευθύνσεων από τα Υπουργεία και τα Νομικά Πρόσωπα μέσω των περιγραμμάτων θέσεων ευθύνης, προκειμένου να προσδιοριστεί ο αριθμός των γενικών διευθύνσεων.

Έτσι και προκειμένου να «τρέξει» το συντομότερο δυνατό η διαδικασία επιλογής γενικών διευθυντών, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατέληξε στην απόφαση προκήρυξης εντός του Μαρτίου 2017 των γενικών διευθυντών που είναι «οριζόντιες» και υπάρχουν σε όλους τους φορείς.

Τέτοιες είναι οι θέσεις γενικών διευθυντών Οικονομικών και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στη συνέχεια θα προκηρυχθούν και οι υπόλοιπες θέσεις γενικών διευθυντών, εφόσον έχουν αποτυπωθεί και αποσταλεί τα υπόλοιπα οργανογράμματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προετοιμασία του νέου συστήματος επιλογής Προϊσταμένων (εγκύκλιοι κ.λπ.) έχει ολοκληρωθεί και εντός των ημερών θα σταλεί στις υπηρεσίες και στους αξιολογητές το εγχειρίδιο για τη δομημένη συνέντευξη, το οποίο συντάχθηκε σε συνεργασία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και Γάλλων εμπειρογνωμόνων της «Τεχνικής Βοήθειας».

Παράλληλα, έχει δοθεί σαφής οδηγία στις δημόσιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα – προκύπτει έξτρα βαθμολόγηση 25 μορίων για κάθε έτος αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας, δηλαδή έως 125 μόρια για επτά χρόνια που μπορεί να αναγνωριστούν.

Τα υπόλοιπα μόρια, υπενθυμίζεται, θα προκύψουν από τέσσερα κριτήρια: α) τυπικά προσόντα και επαγγελματική κατάρτιση, β) εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης, γ) αξιολόγηση και δ) δομημένη συνέντευξη.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που ασχολούνται με το ζήτημα:

“Τα οργανογράμματα έχουν κομβικό ρόλο στην κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό και η επαναξιολόγηση τους αποτελεί προϋπόθεση όχι μόνο για τη συμμετοχή των φορέων στο νέο σύστημα κινητικότητας, αλλά και για τον σχεδιασμό των επικείμενων προσλήψεων.

Συνοπτικά, όποιος φορέας δεν επαναξιολογήσει το οργανόγραμμά του δεν θα δέχεται προσωπικό, όπως έχουν επισημάνει στο παρελθόν ανώτατες πηγές του αρμόδιου για τη Διοικητική Ανασυγκρότηση υπουργείου.

Επομένως, έρχονται αυτομάτως στο προσκήνιο κίνδυνοι καθυστέρησης στον εξορθολογισμό της κατανομής των υπαλλήλων του Δημοσίου που επιδιώκει η κυβέρνηση, αλλά και στην περαιτέρω στελέχωση των υπηρεσιών.

Προς το παρόν είναι θολή η εικόνα για το τι τμήμα δημοσίων υπαλλήλων θα «αποκλειστεί» από τον πρώτο κύκλο κινητικότητας, αδυνατώντας να μετακινηθεί σε έναν φορέα που δεν έχει ανανεώσει το οργανόγραμμά του.

Στελέχη του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης εκτιμούν ότι είναι εφικτή η συμμετοχή στον πρώτο κύκλο του νέου συστήματος μετακινήσεων όσων φορέων στείλουν τα οργανογράμματά τους έως και την επόμενη εβδομάδα.

Μετά την αποστολή τους, ακολουθεί η έγκρισή τους από το Κεντρικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, στη συνέχεια η έγκρισή τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας και, τέλος, η δημοσίευσή τους. Διαδικασίες που απαιτείται, δηλαδή, να ολοκληρωθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα.”