Στα ΚΕΠ οι διαδικασίες στρατολογίας

Στα ΚΕΠ θα διεκπεραιώνονται πλέον οι διαδικασίες που αφορούν τη Διεύθυνση Στρατολογίας με προσβλεπόμενος στόχους τη μείωση της γραφειοκρατίας και ταλαιπωρίας των πολιτών.

Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση στα ΚΕΠ θα διεκπεραιώνονται μεταξύ άλλων και οι ακόλουθες υποθέσεις:

  • Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους
  • Διαγραφή από το Μητρώο Αρρένων διπλογραμμένων
  • Απόλυση μετά 3μηνη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία του μόνου γιου ή αδελφού πρόσωπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις ή τα Σώματα και εξαιτίας αυτής ή απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας
  • Αναβολή κατάταξης στρατευσίμων, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό
  • Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης
  • Διακοπή αναβολής κατάταξης Μονίμων Κατοίκων Εξωτερικού, διακοπή λόγω σπουδών (για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές, ιατρική ειδικότητα ή διδακτορικό) και διακοπή λόγω κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών και λόγω εξαγοράς πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης