Διαγραφή προστίμων σε ανέργους για μη καταβολή κομίστρου με αναδρομική ισχύ

Πολίτες, άνεργοι, απευθύνθηκαν στην εταιρεία ΟΣΥ ΑΕ (τρόλεϊ και λεωφορεία) του ΟΑΣΑ, ζητώντας, όπως προβλέπει ο νόµος, τη διαγραφή προστίµων που τους επιβλήθηκαν στις µετακινήσεις τους για µη καταβολή κοµίστρου για το διάστηµα από 2 Ιουλίου 2010 έως και 2 Ιουλίου 2015.

Όµως, ακόµη και µετά την πάροδο σχεδόν δύο ετών, δεν έτυχαν οριστικής απάντησης.

Στη συνέχεια, ζήτησαν την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη γιατί ήδη είχε ξεκινήσει η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των προστίμων.

Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι η εταιρεία ΣΤΑΣΥ ΑΕ (Μέσα Σταθερής Τροχιάς) προχωρούσε σε διαγραφή προστίµων εφαρµόζοντας τις διατάξεις του νόµου σε αντίθεση με την εταιρεία Ο.ΣΥ ΑΕ η οποία επικαλούμενη παλαιότερο νομοθετικό πλαίσιο αρνούνταν να διαγράψει τα πρόστιμα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή, επεσήµανε, µεταξύ άλλων, την ανάγκη διαµόρφωσης ενιαίας πρακτικής ως προς την εφαρµογή και τήρηση του νόµου, που ορίζει σαφώς το χρονικό διάστηµα διαγραφής των επιβληθέντων προστίµων, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τους δικαιούχους ανέργους και τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν οι εταιρείες του οµίλου ΟΑΣΑ για να ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι.

Τέλος, απευθύνθηκε στον ΟΑΣΑ, ζητώντας την παρέµβαση του Οργανισµού προς την Ο.ΣΥ ΑΕ, “για άµεση συμμόρφωση µε τη νοµιµότητα.”

Ο Συνήγορος του Πολίτη, εκφράζει την ικανοποίησή του για το ότι, µετά την παρέµβασή του, ο ΟΑΣΑ ζήτησε από την εταιρεία Ο.ΣΥ ΑΕ, να προβεί στη διαγραφή των προστίµων ανέργων που επιβλήθηκαν στο χρονικό διάστηµα από 2 Ιουλίου 2010 έως και 2 Ιουλίου 2015, για µη καταβολή κοµίστρου, ακόµη και αν έχει εκκινήσει η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης.

Κράτα το