Θα απαλλάσονται των ασφαλιστικών εισφορών δικηγόροι και μηχανικοί με μηδενικό εισόδημα

Νέα επί το ευνοϊκότερο διάταξη προτίθεται να νομοθετήσει το υπουργείο Εργασίας για τις ασφαλιστικές εισφορές των Δικηγόρων και Μηχανικών σύμφωνα με την οποία, η ασφάλιση τους θα αποσυνδέεται από την ιδιότητα. Ειδικότερα: όσοι δικηγόροι και μηχανικοί εντοπίστηκαν από τον ΕΦΚΑ με μηδενικό εισόδημα την προηγούμενη φορολογική περίοδο με αναδρομική ισχύ από 1/1/17, θα απαλλάσσονται από τη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά, που σήμερα είναι 157 ευρώ. 

 

Η διάταξη αυτή αφορά τους μη μισθωτούς μηχανικούς που ανέρχονται περίπου στους 68.000 σύμφωνα με το μητρώο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενώ αντίστοιχα οι δικηγόροι που υπάγονται στην ίδια κατηγορία υπολογίζονται περίπου σε 42.000

Το Σεπτέμβριο αναμένεται να παρουσιαστεί το σχετικό νομοσχέδιο από το Υπ. Εργασίας που πέρα από την συγκεκριμένη διάταξη, θα εμπεριέχει παρεμβάσεις και στο ασφαλιστικό και στα εργασιακά.