Μετά 40 χρόνια …αναμονής, διευθετείται το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας

Μία πολυσήμαντη είδηση προέκυψε σήμερα (28 Ιουλίου 2018) και μάλλον διαφεύγει της προσοχής των πολιτών της Ανατ. Αττικής εξ αιτίας των δραματικών παρενεργειών της φωτιάς, την περασμένη Δευτέρα.

Με καθυστέρηση περίπου 40 ετών, εισέρχεται σε φάση άμεσης υλοποίησης η διευθέτηση και οριοθέτηση του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας.

Οι λόγοι για τους οποίους προσωπικά θεωρώ το έργο πολυσήμαντοθα το χαρακτήριζα και ως το πλέον σημαντικό της 40ετίας στην ευρύτερη περιοχή μας!- είναι αρκετοί και αιτιολογούν τον  αποδιδόμενο χαρακτηρισμό.

Ενδεικτικά:

1. Στα 41 τελευταία χρόνια συνέβησαν μεγάλες πλημμύρες με τεράστιες υλικές ζημιές σε οικισμούς και επιχειρήσεις που επιβάρυναν υπέρμετρα τον προϋπολογισμό του κράτους. Επίσης, από υπερχειλίσεις του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές τεχνικών έργων και γεφυρών, το 1977, το 1988, τον Φεβρουάριο 2013 και το χειρότερο, χάθηκαν πολλές ζωές ανθρώπων. (1977)

2. Η παρατεταμένη εκκρεμότητα διευθέτησης και οριοθέτησης του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας επιβάρυνε τις διαδικασίες ένταξης στο Σχέδιο Πόλης εφαπτόμενων του ρέματος, περιοχών.

3. Η έλλειψη διευθέτησης – οριοθέτησης του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας παρεμπόδιζε από το 2002 και μέχρι σήμερα το έργο κατασκευής του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ραφήνας-Σπάτων.

4. “Πετάχθηκαν” πολλά χρήματα δίχως να φέρουν αποτέλεσμα. Το 1999,  η ΕΥΔΑΠ δημοπράτησε το έργο Περιβαλλοντικής Μελέτης του Έργου, «Διευθέτηση- Οριοθέτηση Ρέματος.» Το έργο κατακυρώθηκε σε σύμπραξη 9 εταιρειών, ακριβοπληρώθηκε και στη συνέχεια επειδή υπήρξαν πολλές και έντονες αντιρρήσεις από τις υπηρεσίες του αρμόδιου υπουργείου κατά τη διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, το υπουργείο Υποδομών ακύρωσε το 2013  τη σύμβαση. (14 χρόνια για μια μελέτη που τελικά ακυρώθηκε!)

5. Το έργο επαναπροκηρύχθηκε το 2014, τον Ιούλιο του 2015 κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ω του θαύματος (!) τον Ιούλιο 2018  εισέρχεται στο στάδιο της υλοποίησης.

Ως πολίτης αυτής της περιοχής, νοιώθω ικανοποίηση γιατί δόθηκε τέλος σε μια 40ετή εκκρεμότητα που όσο διαρκούσε παρεμπόδιζε την  προώθηση ευρύτερων λύσεων σε αναγκαίες, κρίσιμες υποδομές στους Δήμους των Μεσογείων.

Λίγα λόγια για το έργο

Το Μεγάλο Ρέμα  Ραφήνας αποτελεί τον μεγαλύτερο υδάτινο αποδέκτη της Ανατολικής Αττικής.

Το έργο περιλαμβάνει επιμέρους έργα διευθέτησης, όπως κατασκευή συλλεκτήρα ομβρίων στο ρέμα Καλλιτεχνούπολης και στο ρέμα Διασταύρωσης 1, τεχνικό έργο διέλευσης του ρέματος Βαλανάρη, κάτω από την Λεωφόρο Μαραθώνος, έργα επέκτασης του υφιστάμενου οχετού ομβρίων στο ρέμα Παλαιού Μύλου, καθώς και αντίστοιχα έργα και στο ρέμα Αγίας Παρασκευης, κ.α.

Φορέας του έργου θα είναι η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών ΄Εργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας, καταλήγουν πολλά ρέματα από την περιοχή που εκτείνεται (δυτικά και ανατολικά) από Αγία Παρασκευή μέχρι Ραφήνα και βόρια-νότια από Πεντέλη έως Σπάτα.

Επιπλέον, δέχεται τα όμβρια της Αττικής Οδού καθώς, μεγάλες ποσότητες από την σήραγγα εκτροπής του Ποδονίφτη και του ρέματος Λεονταρίου και δυστυχώς, σε πολλά σημεία της όλης διαδρομής του, μεγάλους όγκους λυμάτων! (είναι η ντροπή όλων μας!)