Τα χρήματα (ψυχία) που αντιστοιχούν στους Δήμους της περιοχής μας “για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες”…

Κατανέμεται από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 11.728.333,00 €, το οποίο αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους.
Τα ποσά που αντιστοιχούν στους Δήμους της περιοχής μας, είναι:

  • Παλλήνης 18.980 €
  • Παιανίας 10.990 €
  • Ραφήνας-Πικερμίου 8.210 €
  • Σπάτων-Αρτέμιδος 14.350
  • Κρωπίας 13.480 €

Σημειώνεται ότι η κατανομή έγινε με κριτήριο όσον αφορά τον πληθυσμό, την απογραφή του έτους 2001.
Κατά το υπουργείο, η αναπροσαρμογή των καταστάσεων με κριτήριο τον πληθυσμό του 2011 θα ενσωματωθεί σε επόμενες κατανομές, προκειμένου το συνολικό ποσό επιχορήγησης που θα αποδοθεί το έτος 2014 σε κάθε Δήμο, να ανταποκρίνεται στο πληθυσμιακό κριτήριο κατανομής.