Ζητήματα που αφορούν τους Ρομά στην Βορειοανατολική Αττική συζητήθηκαν σε ευρεία σύσκεψη στο Χαλάνδρι

Ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης των Ρομά και την εδραίωση συνεχούς διαλόγου με τους εκπροσώπους τους ειδικά για την περιοχή της ΒορειοΑνατολικής Αττικής, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) στο παλαιό Δημαρχείο Χαλανδρίου με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής κ. Πέτρου Φιλίππου, του Δημάρχου Δήμου Παλλήνης, κ. Αθαν. Ζούτσου και Αντιδημάρχων Δήμων της ευρύτερης περιοχής.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη της Εθνικής πλατφόρμας διαβούλευσης και διαλόγου για θέματα Ρομά» και υλοποιείται από το ΕΚΚΑ (ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά) με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. (Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020»).

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, έγινε παρουσίαση του σκοπού της Εθνικής Πλατφόρμας Διαλόγου για τους Ρομά, καθώς και του πλάνου εργασίας και του προγράμματος των τοπικών συναντήσεων από τους εκπροσώπους της Ομάδας Εργασίας του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Έργου.

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση της διαβούλευσης και η εγκαθίδρυση μιας κουλτούρας διαλόγου ανάμεσα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, στη χάραξη, παρακολούθηση και εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής ένταξης των Ρομά, με έμφαση στα μέλη των κοινοτήτων Ρομά.

Στη συνέχεια η συζήτηση επικεντρώθηκε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Ρομά) από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και στη διαβούλευση και τον ρόλο των διαμεσολαβητών Ρομά σε τοπικό επίπεδο.

Στη σύντομη τοποθέτησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, κ. Π. Φιλίππου, διαβεβαίωσε ότι θα συνεργαστεί με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τους εκπροσώπους των Ρομά στα προγράμματα που θα προταθούν και θα εγκριθούν μετά τη διαβούλευση –διάλογο που ξεκίνησε από τη συγκεκριμένη συνάντηση εργασίας.

Επισήμανση “Ν”: Χρήσιμο θα ήταν να πληροφορηθεί κάποτε ο Έλληνας πολίτης πόσα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και πολύτιμος χρόνος (εκ του αποτελέσματος) χάθηκαν στην τελευταία εικοσαετία με αντικείμενο διερεύνησης, την ανάδειξη πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης των Ρομά.

Ξοδεύτηκαν, ουσιαστικά χωρίς να προκύψει το ζητούμενο αποτέλεσμα.

Εύλογο, είναι, σήμερα, η κάθε νέα προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, να αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη αν όχι με καχυποψία από τους πολίτες και ιδιαίτερα από όσους δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου.

Να υποθέσουμε ότι το δρομολογούμενο νέο εγχείρημα θα εξελιχθεί σε εξαίρεση; Πολύ αμφιβάλουμε, παρ΄όλα, αυτά, θέλουμε να ελπίζουμε! Ο χρόνος θα δείξει…