Στην τελική ευθεία η έγκριση του αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής

Μετά τη θετική γνωμοδότηση που με ευρεία πλειοψηφία αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής, η διαδικασία αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου εισέρχεται στην τελική διαδικασία του.

Ειδικότερα: μετά τη θετική γνωμοδότηση του ΠΕ.ΣΥ, η σχετική απόφαση αποστέλλεται προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του υπουργείου Περιβάλλοντος, προκειμένου αυτή, στη βάση όλων των γνωμοδοτήσεων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, να συντάξει την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ.

Μετά την υπογραφή της απόφασης από τους συναρμόδιους υπουργούς, κοινοποιείται στην Περιφέρεια Αττικής το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ μαζί με την εγκεκριμένη Σ.Μ.Π.Ε.

Στη συνέχεια, το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ εισάγεται προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, η τελική απόφαση του οποίου αποστέλλεται στα υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος προκειμένου να εκδοθεί σχετικό ΦΕΚ και να τεθεί σε εφαρμογή το νέο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής.

Ξεκινά έτσι η επόμενη, κρίσιμη φάση – εκείνη της εφαρμογής του Σχεδίου, καταρχήν μέσα από τη διασφάλιση της χρηματοδότησής του και παράλληλα μέσα από την ενεργοποίηση των Δήμων για τις δράσεις της Διαλογής στην Πηγή, της ανακύκλωσης, κ.α.