Στην τελική ευθεία οι διαγωνισμοί για την αποκατάσταση 11 ΧΑΔΑ μεταξύ των οποίων & της Κερατέας

Στην τελική ευθεία μπαίνουν από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΣΔΝΑ) οι διαγωνισμοί για την αποκατάσταση έντεκα Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής.

Πρόκειται συγκεκριμένα για τα έργα αποκαταστάσεων των ΧΑΔΑ Νήσων Αττικής (Μέθανα-Αγκίστρι), Κερατέας, Μεγαρέων, Σπετσών, Β.Α. Αττικής (Βαρνάβας-Κάλαμος-Αυλώνα-Γραμματικό), Ν.Α. Αττικής (Π. Φώκαια – Καλύβια), των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 21,8 εκ. € με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Στη σημερινή συνεδρίασή της, η Εκτελεστική Επιτροπή προχώρησε στη συγκρότηση των Επιτροπών Διενέργειας των Διαγωνισμών, οι οποίοι θα διεξαχθούν την Τρίτη 25/9, στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ και ώρα 10 το πρωί.

Η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των μη λειτουργούντων ΧΑΔΑ υπήρξε εξαρχής βασική προτεραιότητα της διοίκησης του ΕΔΣΝΑ για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, διασφάλισης της δημόσιας υγείας, αλλά και τήρησης από την πλευρά της χώρας μας των υποχρεώσεών της προς την Ε.Ε.

Κατά τα άλλα, στη συνεδρίασή της, η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε ομόφωνα, μεταξύ άλλων, τις πιο κάτω αποφάσεις:

  • Ενέκρινε τον Προέλεγχο Απολογισμού του ΕΣΔΚΝΑ, οικονομικού έτους 2011 και εισηγήθηκε το θέμα σε προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. σύμφωνα και με τον Ν. 3463/2006
  • Ενέκρινε την 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2012
  • Ενέκρινε τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για την πληρωμή συμβασιούχων έργου ΕΔΣΝΑ, για το μήνα Αύγουστο και υπολοίπων μηνών Ιουνίου -Ιουλίου 2012, συνολικού ποσού 327.376,36 €
  • Ενέκρινε τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για την πληρωμή μέρους οφειλής (Π.Ο.Ε.), προς τη ΔΕΗ, ποσού 223.941,00 €
  • Ενέκρινε τη μετάβαση αντιπροσωπείας του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. στο Μιλάνο, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου LIFE 10 ENV/GR/605 – Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα.

Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ προήδρευσε ο αντιπρόεδρος και Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Νίκος Χιωτάκης, λόγω κωλύματος του Προέδρου του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιάννη Σγουρού. Η συνεδρίαση μεταδόθηκε απευθείας από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου.