Συνεδριάζει την Πέμπτη 21 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παιανίας

Συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016 και ώρα 19.30 υπό την προεδρία του κ. Αρτ. Βαγιωνάκη, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παιανίας με 14 εγγεγραμμένα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Μεταξύ των προς συζήτηση θεμάτων, είναι η εξαγορά ακινήτων και η σύσταση δουλείας διέλευσης για την διευθέτηση του αγωγού ΟΠ 2 του έργου Κατασκευή Δικτύων Απορροής Όμβριων Υδάτων Δήμου Παιανίας Β’ Φάση.

Το σύνολο των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

 1. Επικύρωση πρακτικών Δ Σ συνεδριάσεων 1/26-1-2016. 2/17-2-2016. 3/24-2- 2016
 2. Αποδοχή ποσού 179.966.21 ευρώ νια την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου, του δημοτικού παιδικού σταθμού Παιανίας και του Α’ δημοτικού παιδικού σταθμού Γλυκών Νερών, κατανομή του ποσού και διάθεση πίστωσης, ποσού 144 541.79 ευρώ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Δήμου, ποσού 18.467.91 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Παιανίας και ποσού 16.956.51 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Α’ δημοτικού παιδικού σταθμού Γλ. Νερών. (4Π κατανομή έτους 2016)
 3. Κατανομή και απόδοση ποσού 62. 123,77 ευρώ για την κάλυψη δαπανών των Σχολείων από το υπόλοιπο του 15% του Δημοτικού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2015.
 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης νια καταβολή αποζημίωσης σε θιγόμενους από την πράξη εφαρμογής στην ΠΕ 1, Βόρεια Γειτονιά, των Γλυκών Νερών.
 5. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης που αφορά την Καταβολή Αποζημίωσης για επικείμενα σε θιγόμενους λόγω ρυμοτομίας στην Π.Ε.6 4 7.
 6. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της με αριθμ. 5/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την οριζόντια και κάθετη σήμανση στο 1ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Παιανίας κατόπιν του με αριθμ 2670 από 7-3-2016 εγγράφου.
 7. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της με αριθμ 6/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας ζωής για τα μέτρα αποτροπής στάθμευσης επί της οδού Σταματίου Ν Σταματίου αριθμός 34 στην Παιανία κατόπιν της με αριθμ 2276 από 26-2-2016 αίτησης της κ. Δάβαρη – Κουγιουμτζάκη Ελένης.
 8. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της με αριθμ 7/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την εξαγορά ακινήτων και τη σύσταση δουλείας διέλευσης» για την διευθέτηση του αγωγού ΟΠ 2 του έργου Κατασκευή Δικτύων Απορροής Όμβριων Υδάτων Δήμου Παιανίας Β’ Φάση, σε αντικατάσταση της με αριθμ 8/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 05/2016 Απόφασης Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Γλυκών Νερών σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό – ανάπλαση – εξωραϊσμό κοινόχρηστων χώρων στην Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών
 10. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό του πολιούχου της Παιανίας Αγίου Αθανασίου έτους 2016-Εγκριση δαπάνης-Διάθεση πίστωσης
 11. Λήψη απόφασης περί συμμετοχής ή μη του Δήμου Παιανίας σε πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς.
 12. Υλοποίηση επέκτασης δικτύων Δημοτικού Φωτισμού και έγκριση ποσού συμμετοχής του Δήμου στη Δαπάνη της ΔΕΔΔΗΕ
 13. Λήψη Απόφασης επί αιτήσεως της κας Μαρίας Δημουλά νια κοπή δέντρου.
 14. Λήψη Απόφασης επί αιτήσεως του κου Αγγέλου Κτενά για κοπή πεύκου