Εγκρίθηκε και ήδη υλοποιείται από χθες, Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, ο Προϋπολογισμός του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος

markou
markou

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής, ο προϋπολογισμός του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος για το έτος 2014. Η εγκριτική απόφαση εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση εξονυχιστικού ελέγχου, δεδομένου ότι σε προγενέστερο χρόνο, είχαν διατυπωθεί “έγγραφες επιφυλάξεις” από πλευράς αντιπολιτευομένων τη Δημοτική Αρχή.

Εύλογα η διοίκηση του Δήμου με λιτή ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι “επιβεβαιώθηκε η άρτια εικόνα των οικονομικών δεδομένων του Δήμου, την οποία μόνο οι κακόπιστοι κριτές δεν θέλουν να αναγνωρίσουν. Η έγκριση του προϋπολογισμού -επισημαίνεται από τη Δημοτική Αρχή- ακύρωσε τα σχέδια των μονίμως «φωνασκούντων καταστροφολόγων» που με ενστάσεις και εξωθεσμικές παρεμβάσεις επιχειρούν διαρκώς να δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του Δήμου.” (στην φωτογρ. ο Δήμαρχος κ. Χρ. Α. Μάρκου)
Επί ….της ουσίας, τώρα και με δεδομένη την θετική αξιολόγηση της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας:

Ο προϋπολογισμός του 2014 ανέρχεται στο ύψος των 43.724.027,69€
Η συνοπτική του διάρθρωση είναι:

  • ΕΣΟΔΑ: α) Τακτικά Έσοδα 14.427.990,82€
  • β)Ανταποδοτικά τέλη 7.290.100,00€
  • γ)Επιχορηγήσεις 9.449.958,97€
  • δ) Λοιπά έκτακτα έσοδα 2.905.987,90€
  • ε) Χρηματικό υπόλοιπο ( 31.12.2013) 9.650.000,00€
  • Σύνολο Εσόδων: 43.724.037,69€

ΕΞΟΔΑ : α) Έξοδα 18.728.468,90€
β) Επενδύσεις 9.557.728,63€
γ)Λοιπές δαπάνες 15.360.161,97€
δ) Αποθεματικό 77.678,19€
Σύνολο Δαπανών: 43.724.037,69€