Το Περιφερειακό Συμβούλιο απέρριψε με διαφορά μιας ψήφου την σύσταση Επιτροπών Πολιτισμού/Αθλητισμού & Περιβάλλοντος

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην 3η συνεδρίασή του, την Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020 συζήτησε τα παρακάτω θέματα.

1ο Θέμα: Επικύρωση πρακτικών της 22ης, 23ης και 24ης Συνεδρίασης έτους 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής επικύρωσε τα πρακτικά της 22ης, 23ης και 24ης Συνεδρίασης έτους 2019. (αρ. απόφασης 30/2020)

2ο θέμα: Σύσταση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου «Πολιτισμού και Αθλητισμού» σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών της.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε τη μη σύσταση Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 31/2020)

Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ελήφθη με ονομαστική ψηφοφορία σύμφωνα με αίτημα του συνόλου της αντιπολίτευσης. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν απορριπτικό για την πρόταση του Περιφερειάρχη, κ. Γ. Πατούλη.

50 ψήφοι συμπεριλαμβανομένων των ψήφων των Περιφερειακών Συμβούλων της “Χρυσής Αυγής” και του Γιάννη Σγουρού που “ανεξαρτητοποιήθηκαν”

(Γιάννης Σμέρος, Βασίλης Γιαννακόπουλος, Αθ. Βαθιώτης, κ.ά., τους οποίους, ο Στέλιος Κοροβέσης χαρακτήρισε …”πρόθυμους”!)

ψήφισαν υπέρ της σύστασης της Επιτροπής ενώ 43 Περιφερειακοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, καταψήφισαν. (απουσίαζαν από την συνεδρίαση 7.) Σημειώνεται ότι για την έγκριση της σύστασης Επιτροπής απαιτούνταν 51 ψήφοι.

Σε ό,τι αφορά την ουσία της προτεινόμενης σύστασης Επιτροπής: με βάση τον “διορθωτικό” νόμο του υπουργού Εσωτερικών, όλες οι Επιτροπές των Δήμων και των Περιφερειών μπορούν να εκδώσουν αποφάσεις με (πλασματική) πλειοψηφία των 3/5.

Ειδικότερα:

Δεδομένου ότι σε μεγάλο αριθμό Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων της χώρας οι διοικήσεις δεν διαθέτουν την απαιτούμενη πλειοψηφία, με νομοθετική “διόρθωση” του κ. Τ. Θεοδωρικάκου, παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων εκ μέρους των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων στις Επιτροπές στις οποίες η πλειοψηφία των μελών, ex officio ανήκει στους Περιφερειάρχες και Δημάρχους. Αυτή, ακριβώς την εξέλιξη, απέτρεψε το Περιφερειακό Συμβούλιο με την απόφαση του. Αντίστοιχη με αυτή, απόφαση, ανέδειξε το Περιφερειακό Συμβούλιο και στο αμέσως επόμενο θέμα με αντικείμενο την “Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος”

Ακολουθούν οι παρεμβάσεις των Περιφερειακών Συμβούλων της αντιπολίτευσης, Σωτήρη Μεθενίτη, Στέλιου Κοροβέση και Θόδωρου Σχοινά, με αναφορά στο επίμαχο θέμα, τις οποίες και αξίζει να παρακολουθήσετε.

3ο θέμα: Σύσταση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου «Περιβάλλοντος» σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών της.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε τη μη σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 32/2020)

Η εισήγηση δεν εγκρίθηκε γιατί δεν ψηφίστηκε από τον απαιτούμενο αριθμό των 51 Περιφερειακών Συμβούλων. Το αποτέλεσμα της ονομαστικής ψηφοφορίας: 50 υπέρ της εισήγησης, 44 κατά και 6 απόντες

4ο θέμα: Ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο των «Λιπασμάτων» και την Oil One.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής :
■ συζήτησε αναφορικά με τις εξελίξεις στο χώρο των «Λιπασμάτων» και την Oil One,
■ ενέκρινε πρόταση της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πειραιά σχετικά με τη διαβίβαση του συνόλου του φακέλου στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, την προσωπική παρέμβαση του Περιφερειάρχη Αττικής για το θέμα και την επαναφορά του στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας με εκπόνηση εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων και χρήση υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης διασποράς ρύπων και συνεισφοράς πηγών ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Δραπετσώνας-Κερατσινίου και Ελευσίνας»,
■ αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο Δήμαρχο Κερατσινίου-Δραπετσώνας κ. Χρήστο Βρεττάκο, κατά τη δικαστική του διαμάχη με την Oil One, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 33/2020)

9ο θέμα: Ενημέρωση αναφορικά με το πρόβλημα των μεταφορών μαθητών σε Δημοτικά Σχολεία της Αρτέμιδας. (ενημέρωση-συζήτηση)

4ο θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2020.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα και τη δαπάνη για τις προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2020, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 34/2020)

5ο θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τον 1ο Μεσογειακό Διαγωνισμό CHEF και PASTRY CHEF.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα για τη συνδιοργάνωση με τη λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος και την Mact Media Marct του 1ου τριήμερου Μεσογειακού Διαγωνισμού Chef και Pastry Chef, που θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στις 21-23 Φεβρουαρίου 2020, με δαπάνη ποσού 8.700€ (πλέον Φ.Π.Α.) από την Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση (αρ. απόφασης 35/2020)

7ο θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 203/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής που αφορά στη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 203/2019 απόφασή του, που αφορά στη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», ως προς την εξουσιοδότηση του νυν εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής, Περιφερειάρχη κ. Γεώργιου Πατούλη, για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 36/2020)

6ο θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τον «Δρόμο Ολυμπιακής Εκεχειρίας 2020».
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα για τη συνδιοργάνωση με τη Συμπολιτεία Ολυμπίας των εκδηλώσεων με τον τίτλο «Δρόμος Ολυμπιακής Εκεχειρίας 2020», την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020, όπου θα διεξαχθεί συμβολικός δρόμος από την Πνύκα μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο και την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020, στο Πολεμικό Μουσείο όπου θα διεξαχθεί Εικαστική Έκθεση και Ημερίδα με θέμα «Ευ αγωνίζεσθαι», με δαπάνη ποσού 5.980 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για την Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 37/2020)

10ο θέμα: Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Επισκευή, ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του γηροκομείου “Η Ανάστασις”», συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). (αποσύρθηκε)

11ο θέμα: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για τη μελέτη με τίτλο «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου πόλης Κερατέας».
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της τροποποίησης- παράτασης, κατά πέντε (5) μήνες, της από 17-10-2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής, για τη μελέτη με τίτλο «Κτηματογράφηση- Πολεοδόμηση- Πράξη Εφαρμογής της επέκτασης του Σχεδίου Πόλης Κερατέας», η οποία λήγει την 17-02-2020, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 17-7-2020, με συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 4 και του παραρτήματος Ι της αρχικής προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 38/2020)

12ο θέμα: Ενημέρωση αναφορικά με ποδηλατικές δράσεις και προοπτικές ανάπτυξης του ποδηλατικού τουρισμού στην Περιφέρεια Αττικής και διερεύνηση επικοινωνίας με τον Εθνικό Συντονιστή της Ελλάδας για το πρόγραμμα «Eurovelo». (αποσύρθηκε)

14ο θέμα: Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίου Δημητρίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Αγίου Δημητρίου».
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της από 02-6-2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίου Δημητρίου, για το έργο με τίτλο: «Ανακατασκευή και εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Αγίου Δημητρίου», ως προς τη χρονική της διάρκεια, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 02-11-2021, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 39/2020)

15ο θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διοργάνωση του 43ου Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα διοργάνωσης με τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Αθήνας (ΣΔΥΑ) του 43ου Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, που θα διεξαχθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2020, στις εγκαταστάσεις ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 40/2020)

16ο θέμα: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας για την εκτέλεση του έργου: «Παρεμβάσεις επισκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας». (αποσύρθηκε)
17ο θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διοργάνωση του Πανελλήνιου Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Σκοποβολής.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα για τη συνδιοργάνωση με το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ» και υπό την αιγίδα της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, του Πανελληνίου Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Σκοποβολής, που θα διεξαχθεί από 21 έως 23 Φεβρουαρίου 2020, στο σκοπευτήριο της Ελευσίνας, με δαπάνη ποσού 3.285€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) από την Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 41/2020)

18ο θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συνδιοργάνωση με το Δήμο Μεταμόρφωσης και το Δήμο Ηρακλείου Αττικής «Τριήμερου Φεστιβάλ για τη Γυναίκα (6-7-8 Μαρτίου 2020) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής δεν ενέκρινε τη συνδιοργάνωση με το Δήμο Μεταμόρφωσης και το Δήμο Ηρακλείου Αττικής «Τριήμερου φεστιβάλ για τη Γυναίκα», από 6 έως 8 Μαρτίου 2020, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 42/2020)

19ο θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από τις 16-03-2020 έως τις 18-03-2020. (αποσύρθηκε)

20ο θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης συνδιοργάνωσης με τη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του κύκλου επιμορφωτικών και καλλιτεχνικών δράσεων με τίτλο: «Η Φιλοσοφική στην πόλη».
(αποσύρθηκε)

21ο θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα HORIZON 2020, με προτεινόμενο τίτλο: «EIFFEL» (“Enhancing The Role Of GEOSS As The Default Digital Portal For Building Climate Change Adaptation & Mitigation Applications”).
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής σε πρόγραμμα με προτεινόμενο τίτλο: «EIFFEL» (“Enhancing The Role Of GEOSS As The Default Digital Portal For Building Climate Change Adaptation & Mitigation Applications”), στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος HORIZON 2020, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 43/2020)

22ο θέμα: Εφαρμογή Σχεδίου Αποτροπής του Καπνίσματος στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με Θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α73.8.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». (αποσύρθηκε)

23ο θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για το Πρόγραμμα Αθλητικών Δράσεων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης για το 2020».
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα για τη συνδιοργάνωση με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης Προγράμματος Αθλητικών Δράσεων για το 2020, με κάλυψη δαπανών συνολικού ποσού 33.460€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) από την Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 44/2020)

13ο θέμα: Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης με αντικείμενο την “Επαναλειτουργία του ιστορικού θεάτρου ΟΛΥΜΠΙΑ” μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού-Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, της “Τεχνόπολις ΑΕ ΟΤΑ” και του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων.
Περίληψη απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού-Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, της “Τεχνόπολις ΑΕ ΟΤΑ” και του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, με αντικείμενο την “Επαναλειτουργία του ιστορικού θεάτρου ΟΛΥΜΠΙΑ”, ως προς τα άρθρα 3, 4 & 5 αυτής, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 45/2020)

24ο θέμα: Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Αττικής.
(αποσύρθηκε)