Με μείωση κόστους ανά παιδί & με ακόμη 20 εκ. ευρώ, αυξάνονται κατά 18.000 οι θέσεις στους Παιδικ. Σταθμούς

Επιπλέον 18.000 αιτήματα μητέρων υπολογίζεται ότι μπορούν να καλυφθούν σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας προς την ΚΕΔΕ. Σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή από τη ΚΕΔΕ, για το τρέχον έτος ανεβαίνει ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών που θα φιλοξενηθούν δωρεάν σε παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς από τις περίπου 43.000 στις περίπου 60.000, ενώ ο αριθμός των αιτήσεων ανέρχεται στις 96.000.

Το κόστος για την εξασφάλιση των επιπλέον θέσεων, σύμφωνα με την πρόταση του υπουργού Εργασίας θα προέλθει από την ποσοστιαία μείωση των voucher για κάθε παιδί και με την αύξηση της συμμετοχής του υπουργείου Εργασίας στο πρόγραμμα κατά 20 εκατ. ευρώ. Από τις μειώσεις του κόστους ανά παιδί, υπολογίζεται ότι θα εξοικονομηθούν περισσότερα από 25 εκατ. ευρώ. Από τις πρώτες εκτιμήσεις του υπουργείου εργασίας φαίνεται ότι συνολικά εξοικονομούνται 45.080.465 εκατ. ευρώ. Οι μειώσεις στο voucher διαφοροποιούνται ανά κατηγορία.

Συγκεκριμένα το υπουργείο έχει εισηγηθεί στους δημάρχους:

  • Μείωση του voucher των βρεφικών σταθμών κατά 20%, ήτοι από 3.700 σε 2960 ευρώ
  • Μείωση του voucher των παιδικών σταθμών κατά 15%, ήτοι από 2.900 σε 2.465 ευρώ
  • Μείωση του voucher των ΚΔΑΠ κατά 50%, ήτοι από 2.000 σε 1.000 ευρώ
  • Ενίσχυση του προϋπολογισμού του προγράμματος κατά 20 εκατ. ευρώ

Οι σχετικές προτάσεις του υπουργείου Εργασίας θα εκτιμηθούν και θα αξιολογηθούν σε εντός των επόμενων ημερών συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

Στο Δήμο Παλλήνης

Σε σχέση με το Δήμο Παλλήνης, υπενθυμίζεται, ότι από το σύνολο των 337 θέσεων που προέβλεπε η αρχική έγκριση -σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ- τέθηκαν εκτός πινάκων 237 παιδιά.

Συγκεκριμένα:

 • Οι προσφερόμενες θέσεις για βρέφη 8 μηνών έως 2,5 ετών ήταν 82. Καλύφθηκαν οι 32
 • Οι προσφερόμενες θέσεις για προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση ήταν 240. Καλύφθηκαν οι 63.
 • Οι προσφερόμενες θέσεις για παιδιά με αναπηρία ή με νοητική υστέρηση ή με κινητική αναπηρία ήταν 15. Καλύφθηκαν οι 7
 • Στο σύνολο του Δήμου Παλλήνης: από τις 337 θέσεις στην ως τώρα ισχύουσα απόφαση, καλύφθηκαν μόλις οι 100.

Με την διαφαινόμενη εξέλιξη, ζητούμενα προς απάντηση είναι δύο σημεία:

 • ποιός επιπρόσθετος αριθμός παιδιών από το σύνολο των 18.000, αναλογεί στο Δήμο Παλλήνης
 • και ποιός αριθμός από το έκτακτο προσωπικό που απασχολείτο πέρυσι, μπορεί να διατηρηθεί στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Παλλήνης μετά την προτεινόμενη μείωση κόστους ανά παιδί. Είναι αυτονόητο, ότι Παιδικοί Σταθμοί με προσωπικό να υπολείπεται από το αριθμητικά προβλεπόμενο, δεν μπορούν -και δεν πρέπει- να λειτουργήσουν.