Με νόμο ….ορίζονται οι πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων στους Δήμους της χώρας για τα δύο επόμενα έτη!

Ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 9 Απριλίου, το νομοσχέδιο με τις ρυθμίσεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά λόγω των εξελίξεων στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, δεν αναδείχθηκε στον πρέποντα βαθμό.

Μία από τις αλλαγές που γίνονται στον νόμο περί Καλλικράτη, αφορά την εκλογή του Προέδρου στα Συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων κάθε Δήμου της χώρας -γνωστά και ως Τοπικά Συμβούλια-.

Αναφέρεται στο σχετικό άρθρο του νόμου:

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας δεν εκλέγεται πλέον με φανερή ψηφοφορία από το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, αλλά είναι ο υποψήφιος του συνδυασμού της πλειοψηφίας που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν από 1.1.2013″

Με βάση το αναθεωρημένο άρθρο, από την 1η Ιανουαρίου 2013, στην δημοτική ενότητα Παλλήνης, πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου θα είναι ο κ. Κωστής Σμέρος στην δημοτική ενότητα Γέρακα, εκ νέου ο κ. Φώτης Μαζίτσος και στην δημοτική ενότητα Ανθούσας, ο κ. Αριστείδης Τουρκάκης.

Και οι τρεις αναδείχθηκαν πρώτοι σε σειρά εκλογής στις εκλογές του 2010.