Μετεγκατάσταση της Μονάδας ΕΟΠΥΥ Ραφήνας στο τέως Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Νταού Πεντέλης

Η πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΙΚΑ προς τη διοίκηση του Ιδρύματος για αναμόρφωση των εξωτερικών ιατρείων του τέως Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Νταού Πεντέλης, προσφέρει μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για μεταστέγαση της μονάδας του ΕΟΠΥΥ Ραφήνας (πρ. ΙΚΑ Ραφήνας) στον εν λόγω χώρο.

Η εκτίμηση προέρχεται από τον καθ΄ύλη αρμόδιο περί του θέματος, το Σύλλογο Ιατρών Ανατολικής Αττικής, τα στελέχη του οποίου σταθμίζοντας τα οφέλη που θα προκύψουν από μία τέτοια μετακίνηση, τονίζουν, ότι

«η μεταστέγαση της μονάδας ΕΟΠΥΥ Ραφήνας είναι δυνατή στους χώρους αυτούς και σε συνδυασμό με τη χρήση κάποιων από τους ήδη υπάρχοντες και λειτουργούντες χώρους, δίνεται η δυνατότητα στην πλήρη και ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της καθώς θα συνυπάρχει πλέον άμεση γειτονία με τα ήδη λειτουργούντα εργαστήρια, Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό, του νοσοκομείου.»

Σημειώνεται, σύμφωνα με παλαιότερη πρόταση του Συλλόγου Ιατρών Ανατολικής Αττικής, ότι

«το ΕΟΠΥΥ Ραφήνας είναι σε θέση να καλύψει συμπληρωματικά και μέρος από τις υπάρχουσες ανάγκες των γειτονικών Κέντρων Υγείας Νέας Μάκρης και Σπάτων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου των δήμων Μαραθώνα και Σπάτων-Αρτέμιδας.»

Τέλος και με αφορμή την αναδιάρθρωση του τέως Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Νταού Πεντέλης, ο Σύλλογος Ιατρών Ανατολικής Αττικής επισημαίνει τις ελλείψεις συγκοινωνιακής προσέγγισης του τέως Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου και νυν Κέντρου Υγείας Ραφήνας, ένα πρόβλημα το οποίο απαιτεί άμεση λύση. Ο Σύλλογος με ανακοίνωσή του «καλεί την Πολιτεία, τον δήμο Ραφήνας-Πικερμίου αλλά και τους δήμους της περιοχής να μεριμνήσουν για την επίλυση του προβλήματος.»