83.626 € στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής για ανάγκες δακοκτονίας

Ποσό ύψους 83.626 € αποδίδεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας και σύµφωνα µε την έκταση εφαρµογής του προγράµµατος και την δυναµική των δακοπληθυσµών.

Το σύνολο των χρημάτων που αποδίδονται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, είναι 17.077.584 €