Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος καταγγέλλει τον όμιλο LIDL για πολεοδομικές παραβάσεις σε 4 καταστήματά του.

Πολεοδομικές και αδειοδοτικές παραβάσεις για 4 καταστήματα του ομίλου Lidl –δύο στην ευρύτερη περιοχή μας- καταγγέλλει το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος με επιστολή του προς τα υπουργεία Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Σύμφωνα με τις έγγραφες επισημάνσεις του Τ.Ε.Ε., τα συγκεκριμένα καταστήματα λειτουργούν με άδεια Μικτού Καταστήματος Τροφίμων και όχι με άδεια χρήσης υπεραγοράς (super market) Τροφίμων ως όφειλαν.

Συγκεκριμένα, τα εν λόγω καταστήματα έχουν άδεια χρήσης μικτού καταστήματος τροφίμων και δεν επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας να πωλούν, ρούχα, ηλεκτρικά είδη, μικροέπιπλα, παπούτσια, φυτά, ανταλλακτικά και είδη εποχής.

Το ΤΕΕ καταγγέλλει επίσης ότι υπάρχει ασυμφωνία εγκεκριμένων σχεδίων όψεων με την υφιστάμενη κατάσταση και οι φάκελοι των αρχείων των οικοδομικών αδειών ενημερώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.